PREDSTAVLJANJE LAG-a MOSLAVINA NA SAJMU POSLOVA U KUTINI!

U srijedu, 25.10.2017. godine održan je deveti Sajam poslova u Kutini. Cilj Sajma je što više ojačati partnerstvo za zapošljavanje svih aktera koji na bilo koji način sudjeluju u razvoju regionalnog tržišta rada, te na taj način omogućiti bolju usklađenost ponude i potražnje u svrhu smanjenja nezaposlenosti. Osim Zavoda za zapošljavanje na Sajmu se predstavljalo 30-ak poslodavaca, obrazovnih institucija, udruga, udruženja poslodavaca, razvojnih agencija… Na Sajmu se predstavljao i LAG Moslavina.
 
Osim službenog dijela, otvorenja Sajma i predstavljanja poslodavaca i ostalih aktera važnih za reguliranje ponude i potražnje na tržištu rada, na izložbenim štandovima, u okviru Sajma organiziran je i Okrugli stol na temu „Samozapošljavanje“ te zanimljiva Radionica o „Obrazovanju nezaposlenih“.
Kako je Sajam poslova bio organiziran za potrebe područja LAG-a Moslavine koje se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji, odnosno gradove Kutinu i Popovaču, te općine Lipovljani i Veliku Ludinu, bila je to dobra prilika da svoje aktivnosti na istom predstavi i LAG Moslavina. Za potrebe provođenja Lokalne razvojne strategije LAG-a i raspisa LAG natječaja početkom iduće godine u LAG-u se namjerava zaposliti još jedna osoba.
 
Osim toga raspisom LAG natječaja te odobravanjem projekata i dodjeljivanjem potpore kroz LEADER mjeru, koju trenutno provodi LAG, nositelji projekata moći će ostvariti određena sredstva koja mogu biti dobar temelj za dodatne aktivnosti i samozapošljavanje u području poljoprivrede, ali i turizma. Tako je na Sajmu poslova svim zainteresiranim posjetiteljima objašnjena uloga LAG-a u razvoju ruralnog područja, značaj LEADER-a u lokalnoj sredini te moguća dobrobit svih dionika od istog. Predstavljeni su im tipovi operacija iz Programa ruralnog razvoja za koje će LAG raspisivati LAG natječaje i odobravati potpore, te kvalifikacije osobe koje su potrebne za rad u LAG-u.