Pravilnik za Mjeru 3

“Registracijom i zaštitom naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčenog tradicionalnog specijaliteta podiže se vrijednost istog, što istovremeno znači i povećanje dohotka za proizvođača tog proizvoda. Važan je i utjecaj takvih proizvoda na doprinos održivom razvoju ruralnih područja i jačanju turističke ponude.” (APPRRR)

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je pravilnik za Podmjeru 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjeru 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljive korisnike, troškove, potpore i ostale informacije o prikazanim podmjerama možete pronaći ovdje.

Tags: , , ,