Poziv za sudjelovanje na radionici “Od ideje do projekta” 28. i 29. ožujka 2018. u Kutini i studijsko putovanje u Šibenik 6. i 7. lipnja

Pučko otvoreno učilište Kutina poziva vas na besplatni dvodnevni trening o projektnom planiranju „Od ideje do projekta“  koji će se održati 28. i 29. ožujka 2019. u Kutini.

Edukacija je namijenjena predstavnicima udruga i javnog sektora s područja Kutine. Trening će održati organizacija ODRAZ – Održivi razvoj zajednice iz Zagreba.

Dvodnevni trening o projektnom planiranju treći je od četiri bloka modularnog trening-programa ˝Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj˝ koji se provodi u sklopu projekta “Tik – tak, vrijeme je za kulturu“. Tijekom dva dana, sudionici će imati priliku naučiti kako ideju pretvoriti u konkretan projekt. Upoznat će se s fazama projekta; analizom i planiranjem; izradom projektnog proračuna i metodama praćenja i vrednovanja projekta.

Radionica će se održati u prostoru Arcus kluba u Pučkom otvorenom učilištu Kutina s početkom u 9:00 sati.

Na radionicu se možete prijaviti slanjem e-mail poruke sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa e-pošte, naziv OCD-a / ustanove, kontakt telefon na e-mail adresu: stjepan.badanjak@pou-kutina.hr najkasnije do 26. ožujka 2019. u 15:00 sati s naznakom Prijava na 3. blok radionice.  

Studijsko putovanje

Polaznici trening-programa imat će priliku besplatno sudjelovati na dvodnevnom studijskom putovanju u Šibenik 6. i 7. lipnja 2019. Organizirat će se posjet Tvrđavi kulture Šibenik, obilazak revitaliziranih tvrđava i radionica o upravljačkom modelu Tvrđave kulture Šibenik kao primjera dobre prakse u održivom upravljanju kulturnom baštinom kroz civilno – javno partnerstvo.

Na studijsko putovanje se možete prijaviti slanjem e-mail poruke sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa e-pošte, naziv OCD-a / ustanove, kontakt telefon na e-mail adresu: stjepan.badanjak@pou-kutina.hr najkasnije do 12. travnja 2019. s naznakom Prijava na studijsko putovanje.

Projekt Pučkog otvorenog učilišta Kutina “Tik-Tak, Vrijeme je za kulturu”  financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ministarstva kulture s ciljem razvoja dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Više o projektu pročitajte OVDJE.

Dokumenti:

Tik-tak 3. blok obrazac za prijavu na radionicu

Tik-tak 3. blok program