esifondovi_big

Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 1. srpnja 2016. do 2. rujna 2016. god.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: socijalna uključenost

Opći cilj:

Promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika

Specifični ciljevi:

1. Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih i novih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;

2.Poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća;

3.Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika

Ukupna raspoloživa sredstva:

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 8.000.000,00 kn. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz  Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  400.000,00 kn.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  800.000,00 kn.

Više o Pozivu možete pročitati na LINKU na kojem se također nalaze svi potrebni obrasci za prijavu.