Poziv na sudjelovanje u novom savjetovanju – Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

Još danas, do 23.4.2020. godine, otvoreno je novo savjetovanje na koje su pozvani svi primarni proizvođači u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13999

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/19-04/186, Urbroj: 50301-25/14-19-2 od 02. travnja 2020. godine. Cilj Programa je održavanje postojeće razine i povećanje proizvodnje primarnih poljoprivrednih proizvoda u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.