Poziv na Okrugli stol u sklopu projekta Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje

Grad Kutina i LAG Moslavina u suradnji s Visokom poslovnom školom Libertas u utorak 15. rujna 2015. godine u Hotelu Kutina (Dubrovačka 4, Kutina) s početkom u 10,00 sati, organiziraju Okrugli stol vezan uz projekt Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje na temu „FOTO turizam u funkciji razvoja destinacija i DMK“.

Edukacija  je usmjerena na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u malim i mikro poduzećima u turizmu, tj. turističkim agencijama,  u području razvoja  inovativnih  proizvoda urbanog, kulturnog, kreativnog  i edukativnog turizma, s naglaskom na specijalističke proizvode, poput kulturnih ruta, ali i niše korisnika, posebice mlade i seniore.

Sudionici će se baviti pitanjima vezanim uz upravljanje destinacijom i pozitivnim iskustvima razvitka fototurizma  kao turističkog proizvoda, novim kreativnim pristupom korisnicima, urbanim kontekstom kreiranja novih proizvoda fototurizma, destinacijom u očima posjetitelja – fotografijama koje su izvor sjećanja, kreativnosti  i promocije, fototurizmom u sprezi s urbanim, edukativnim, aktivnim, kulinarskim i ostalim vrstama turizma.

 

Poziv s dnevnim redom i svim ostalim informacijama preuzmite ovdje: Poziv za okrugli stol u sklopu projekta Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje

 

 

Tags: , , ,