Moslavina kao regija je teritorijalno-političkim ustrojem Republike Hrvatske podjeljena između tri Županije i to Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke. No, unatoč takvim zakonskim rješenjima Moslavina je zadržala svoj identitet kao skup ljudi, poslova i običaja koji na određenom prostoru, koji karakterizira Moslavačka gora okružena pripadajućim rijekama i Lonjskim poljem, imaju zajedničku povijest, običaje, kulturu i okosnicu gospodarskih djelatnosti.

Upravo zbog tih zajedničkih, ali i komplemantarnih karatkteristika, Program LEADER se nametnuo kao izvrsno rješenje da zajedničku suradnju gradova i općina Moslavine dovedemo na jednu višu razinu, razinu koja sustavno promišlja ne samo o razvoju gradova i općina Moslavine već o partnerstvu javnog, civilnog i gospodarskog sektora na programima ruralnog spektra razvoja, koji je osobito značajan za ove krajeve.

„Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ – LEADER je sastavni dio Europske politke ruralnog razvoja i u svojoj osnovi LEADER podrazumijeva povezivanje susjednih lokalnih zajednica u partnerstvo za ruralni razvoj (lokalna akcijska grupa – LAG) zasnovano na zajedničkim obilježjima, resursima i interesima koje će promišljati, pripremati i provoditi strategiju lokalnog razvoja. Upravo na tim temeljima osnovan je i LAG Moslavina koji unutar postojećeg teritrijalnog ustroja vidi značajnu šansu da međusobnom suradnjom dugoročno utječemo na povećanje standarda i kvalitete život svih građana Moslavine, a pogtovo onih u ruralnim dijelovima.

Dosadašnja suradnja, volja i veselje zajedničke suradnje osnivača i članova našeg LAG-a s punim pravim budi optimizam i vjeru u budućnost Moslavine koja je jednim značajnim djelom osmišljena i ovom Lokalnom razvojnom strategijom.

Predsjednik Upravnog odbora
Lokalne akcijske grupe Moslavina