EU fondovi logo mali RGB

Otvoreni natječaji za bespovratna sredstva

Norme, sustavi i znakovi kvalitete

aktivnosti: priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja
raspoloživa sredstva: 38 milijuna kuna
datum objave: 7/2016
korisnici: mala i srednja poduzeća

Razvoj poslovnih inkubatora

aktivnosti: stvaranje nove i poboljšanje postojeće poslovne infrastrukture
raspoloživa sredstva: 152 milijuna kuna
datum objave: 5/2016
korisnici: općine, gradovi, županije, poduzetničke potporne institucije

Razvoj poslovnih zona

aktivnosti: stvaranje nove i poboljšanje postojeće poslovne infrastrukture
raspoloživa sredstva: 65 milijuna kuna
datum objave: 12/2016
korisnici: općine, gradovi, županije, poduzetničke potporne institucije

Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća

aktivnosti: inozemni sajmovi, studije i istraživanja inozemnih tržišta, edukacija
raspoloživa sredstva: 38 milijuna kuna
datum objave: 5/2016
korisnici: mala i srednja poduzeća

Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća

aktivnosti: strategije izlaska na strana tržišta, gospodraska izaslanstva, sajmovi
raspoloživa sredstva: 38 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: poduzetničke potporne institucije, općine, gradovi

Inovacije

aktivnosti: razvoj novih ili znatno poboljšanih postojećih proizvoda, usluga ili procesa
raspoloživa sredstva: 23 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: mala i srednja poduzeća (novosonovana – do 36 mjeseci)

Komercijalizacija inovacija

aktivnosti: komercijalizacija istraživanja i razvoja, transfer tehnologije, novi proizvodi
raspoloživa sredstva: 53 milijuna kuna
datum objave: 5/2016
korisnici: mala i srednja poduzeća (nova, start-up, spin-off)

Istraživanje i razvoj

aktivnosti: temeljna i industrijska istraživanja i razvoj do prototipa i demonstracije
raspoloživa sredstva: 760 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: mala, srednja i velika poduzeća, istraživačke organizacije

Razvoj centara kompetencija

aktivnosti: razvoj kapaciteta i infrastrukture za istraživanje i razvoj
raspoloživa sredstva: 798 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: konzorciji, klasteri, mala, srednja i velika poduzeća, istraživačke organizacije

Energetska učinkovitost u proizvodnji

aktivnosti: ugradnja solarnih kolektora, grijaćih pumpi i kogeneracije, gospodarenje energijom
raspoloživa sredstva: 304 milijuna kuna
datum objave: 2016
korisnici: mala, srednja i velika poduzeća

Energetska učinkovitost uslužnih poduzeća

aktivnosti: obnova objekata i uvođenje obnovljivih izvora energije, mjere energetske učinkovitosti
raspoloživa sredstva: 152 milijuna kuna
datum objave: 2016
korisnici: mala, srednja i velika poduzeća u sektoru turizma i trgovine

Prirodna baština

aktivnosti: izgradnja i obnova te opremanje posjetiteljske infrastrukture; obnova objekata, edukacija
raspoloživa sredstva: 380 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: nacionalni parkovi i parkovi prirode

Socijalne usluge za osobe s invaliditetom

aktivnosti: obnova smještajnih kapaciteta, prilagodbe prostora, nabava vozila, opremanje
raspoloživa sredstva: 250 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

Socijalne usluge za djecu i mlade

aktivnosti: obnova smještajnih kapaciteta, prilagodbe prostora, nabava vozila, opremanje
raspoloživa sredstva: 250 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: 14 domova socijalne skrbi za djecu i mlade

Socijalne usluge deinstitucionalizacije

aktivnosti: izgradnja, obnova i opremanje prostora, nabava vozila, ICT oprema
raspoloživa sredstva: 273 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: 32 doma za socijalnu skrb

Energetska obnova zgrada (izrada dokumentacije)

aktivnosti: izrada glavnog projekta i elaborata energetske obnove zgrade
raspoloživa sredstva: 4,5 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: zgrade koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (vrtići, škole, fakulteti)

Energetska obnova zgrada (radovi)

aktivnosti: rekonstrukcije krova, izolacije zidova, stolarija, rasvjeta, grijanje, ventilacija
raspoloživa sredstva: 50 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: zgrade koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (vrtići, škole, fakulteti)

Energetska obnova obiteljskih kuća

aktivnosti: energetski pregledi, certificiranje, radovi (krov, stolarija, fasada, grijanje/hlađenje)
raspoloživa sredstva: 456 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: fizičke osobe (vlasnici stambenih zgrada/kuća)

Energetska obnova višestambenih zgrada

aktivnosti: energetski pregledi, certificiranje, radovi (krov, stolarija, fasada, grijanje/hlađenje)
raspoloživa sredstva: 684 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: fizičke osobe (vlasnici stambenih zgrada/kuća)

Nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnom području (podmjera 6.2. i 6.4.)

aktivnosti: ruralni turizam, tradicijski i umjetnički obrti, usluge, prodaja lokalnih proizvoda
raspoloživa sredstva: u procesu odluke
datum objave: 6/2016
korisnici: poljoprivredna gospodasrtva

Mala infrastruktura u ruralnim područjima (podmjera 7.2.)

aktivnosti: sustavi vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, nerazvrstane ceste
raspoloživa sredstva: 1,1milijarda kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: općine i gradovi do 2.000 (5.000) stanovnika, javna vodoopskrba i javna odvodnja

Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (podmjera 7.4.)

aktivnosti: razna infrastruktura (vrtići, igrališta, dvorane, domovi, pješačke zone, …)
raspoloživa sredstva: 808 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: općine i gradovi do 2.000 (5.000) stanovnika, javna vodoopskrba i javna odvodnja

Vinska omotnica (sve tri mjere)

aktivnosti: investicije u vinarije i marketing, restrukturiranje, promidžba na trećim tržištima
raspoloživa sredstva: prema planu
datum objave: 4-6/2016
korisnici: proizvođači vina

Akvakultura

aktivnosti: izgradnja, rekonstrukcija i opremanje uzgajališta i mrjestilišta, vozila, plovila, teglenice
raspoloživa sredstva: 129 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: postojeći i budući vlasnici povlastice za uzgajališta i mrjestilišta

Popis otvorenih natječaja možete naći ovdje.

Tags: , ,