Osnovana proizvođačka organizacija vinara “Škrlet”

U prostorijama Razvojne agencije SI-MO-RA, u petak,  29. srpnja 2016. godine održana je osnivačka skupština proizvođačke organizacije vinara  „ŠKRLET“.

Odluka o osnivanju proizvođačke organizacije donesena je na radnom  sastanku koji  je održan u prostoru Vinarije Trdenić, a na inicijativu župana Ive Žinića, njegovog zamjenika Marina Piletića te direktora Razvojne agnecije SI-MO-RA  Maria Čelana. Na radnom sastanku  prisustvovao je i  zamjenik ministra poljoprivrede Tugomir Majdak koji je okupljenim vinarima predstavio prednosti takvog udruživanja te mogućnosti koje proizvođačka organizacija kao takva nudi.  Glavni cilj ovakvog udruživanja je okrupnjivanje, zajednički nastup na tržištu, brendiranje poljoprivrednih proizvoda i bolje pozicioniranje poljoprivrednika na tržištu, a također će imati mogućnosti ostvarivanja EU potpore kroz Europski fond za ruralni razvoj.

Na osnivačkoj skupštini donesena je odluka o usvajanju Statuta te su izabrana tijela udruge. Za predsjednika je izabran Tomislav Trdenić, a dopredsjednici su Janko Kezele te Vladimir  Mikša.

Sisačko-moslavačka županija, a posebno Razvojna agencija SI-MO-RA pružit će tehničku podršku kao i  pomoć  u planiranju i organiziranju ovog udruživanja, izradu poslovnog plana te projektnih prijedloga za apliciranje na natječaje iz državnih i izvora Europske unije.

(Izvor: www.simora.hr)

Tags: , , , , ,