ORGANIZACIJA DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-a „MOSLAVINA“ U SKLOPU PROVEDBE TRANSNACIONALNOG PROJEKTA SURADNJE „BEE FRIENDS“

LAG „Moslavina“ će, 8. i 9. veljače 2019. godine, biti domaćin partnerskim LAG-ovima u sklopu provedbe transnacionalnog projekta suradnje „Bee Friends“, a koji se provodi kroz Mjeru LEADER, Podmjeru 19.3., tip operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“. Tom prilikom na područje LAG-a „Moslavina“ dolazi 60 sudionika iz Poljske i Orebića (LAG-ovi „Ziemia Pszczyńska“ i „Źywiecki Raj“ te LAG „5“).

U sklopu događanja predviđene su brojne aktivnosti kako bi se partnerski LAG-ovi upoznali s područjem LAG-a, te kako bi razmijenili iskustva s pčelarima iz Moslavine.

Osnovne informacije o projektu:

 • Glavni cilj projekta: Promocija područja partnerskih LAG-ova, posebice pčelarstva i jačanje razvojnih resursa tih područja,
 • Planirano vrijeme provedbe projekta: 7 mjeseci – od 1.11.2018. do 31.05.2019.,
 • Ukupan budžet projekta iznosi cca 102.000 €,
 • Sudionici projekta: pčelari i pčelarske udruge s područja partnera i ostali zainteresirani članovi LAG-a.

Planirane aktivnosti:

 1. Tri studijska putovanja radi razmijene iskustva i edukacije:
 • Studijsko putovanje na područje 2 poljska LAG-a (sredina prosinca)
 • Studijsko putovanje na područje LAG-a “Moslavina” (veljača)
 • Studijsko putovanje na području LAG-a “5” (travanj),
 1. Nabava opreme za promociju i prodaju pčelarskih proizvoda (medomati, štandovi, police, pletare, audio-video oprema),
 2. Priprema i izrada promotivnih materijala (leci, brošure, plakati, med, majice, kemijske) i
 3. Upravljanje projektom.

Detaljan raspored događanja nalazi se u nastavku.

Document-page-001