OPĆINI LIPOVLJANI 835 TISUĆA KUNA IZ IPARD-A ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je još jedan projekt iz IPARD programa za završeno ulaganje u sklopu mjere 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave, odnosno općine i gradovi do 10 000 stanovnika. Općini Lipovljani u Sisačko-moslavačkoj županiji isplaćeno je 835.078,13 kuna za ulaganje u izgradnju sekundarnih kanala glavnog kolektora kanalizacije.

IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova V. komponenta Ruralni razvoj. Glavni cilj IPARD programa je unapređenje poljoprivrednog sektora uz pomoć konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, a ima tri prioriteta:

1) Poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda
2) Pripremne aktivnosti za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i LEADER-a (program koji omogućava da se u pojedinim regijama ili mikroregijama, bez obzira na postojeće administrativne granice, stvaraju i sufinanciraju projekti koji uključuju što više interesnih motiva onih koji žive na tom prostoru)
3) Razvoj ruralne ekonomije

Više o IPARD programu možete naći ovdje.

Tags: , ,