On-line edukacija: Proračun EU sredstava za regije i gradove

Kako funkcionira EU proračun? Kako europske regije i gradovi mogu pristupiti EU fondovima? Europski odbor regija i gradova organizira online edukativne radionice od 31. listopada do 9. prosinca 2016. Edukacija će se sastojati od šest glavnih tema, odnosno svaka tema za jedan tjedan te će zahtijevati oko dva sata vremena za usvajanje teorije određene teme.

Europski odbor regija i gradova predstavlja savjetodavno tijelo koje predvodi europske regionalne i lokalne vlasti te im pruža korisne informacije s naglasak na pristup fondovima EU i razumijevanje funkcioniranja proračuna. Ovogodišnju edukaciju predvodit će Europska investicijska banka uz dvije Opće uprave (regionalna i urbana politika te proračun) Europske komisije.

Sadržaj koji će se obrađivati kroz edukaciju prezentirat će stručnjaci koji imaju praktična iskustva u osmišljavanju i provedbi projekata, a uključuje video, raspravu uživo, biltene te kvizove tijekom trajanja edukacije. Više od 50 govornika (dužnosnici EU, akademici, doktori, djelatnici lokalnih vlasti) pridonijet će edukaciji na način da će podijeliti svoje iskustvo i usvojena znanja s polaznicima.

Sam tečaj održat će se u ponedjeljak 31. listopada 2016. godine, dok će materijali biti dostupni online do 31. srpnja 2017. godine. Polaznici koji će imati zabilježenu prisutnost na najmanje 80% tečaja moći će preuzeti certifikat.

Više informacija i registracija

Izvor: http://www.europski-fondovi.eu/

Tags: , ,