Održavanje Početne konferencije međuteritorijalnog projekta suradnje „Turizmom razvijamo područje“

Pozivamo zainteresirane dionike turističkog sektora s područja LAG-a “Moslavina” za prisustvovanje na Početnoj konferenciji međuteritorijalnog projekta suradnje „Turizmom razvijamo područje“, koji se provodi kroz LEADER – Mjeru 19, Podmjeru 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti
suradnje LAG-a, tip operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“. Projekt suradnje provode 6 partnera, odabranih kontinentalnih LAG-ova, u kojem je LAG „Moslavina“ glavni partner.
U sklopu događanja planirana je i prva Radionica LAG-a „Moslavina“ vezana uz izradu Brand strategije Moslavine. Događanje će se održati u Kutini, 6. listopada 2020. godine (u prostoru Poduzetničkog inkubatora Kutina – PUNK, Ulica Hrvatskih branitelja 2, Kutina) od 10,00 sati.