ODRŽANI RADNI SASTANCI U IVANIĆ-GRADU I KLOŠTAR IVANIĆU

U petak, 3. studenoga 2017. godine održani su radni sastanci u Gradskoj upravi Grada Ivanića i zgradi Općine Kloštar Ivanić za potrebe prijave istih na natječaj LAG-a kroz LEADER mjeru – Podmjeru 19.2., a koja je sukladna Podmjeri 7.4.1. iz PRR. Na sastancima je bilo riječi i o ostalim tekućim pitanjima u vezi rada LAG-a Moslavine.

Grad Ivanić-Grad se misli prijaviti na natječaj LAG-a s projektom izgradnje dječjeg igrališta u sklopu osnovne škole u jednom od ruralnih naselja. Već su započeli s pripremom dokumentacije, a najavljena je i radionica LAG-a gdje će potencijalnim prijaviteljima biti objašnjene procedure kod prijave na LAG natječaje. Suorganizator iste biti će Razvojna agencija „IGRA“ iz Ivanić-Grada.

Na radnom sastanku u Kloštar Ivaniću je bilo riječi o projektu kojeg Općina misli prijaviti na natječaj LAG-, a projekt se odnosi na izgradnju ograde oko općinskog groblja. Investicija je veća od potpore koju Općina može dobiti od LAG-a, pa će udio sufinanciranja Općine u spomenutom projektu biti veći od 10%, koliki bi, obzirom na indeks razvijenosti Kloštar Ivanića, mogao biti.

Predstavnici posjećenih JLS-a su upoznati i s ostalim natječajima koje će LAG raspisivati, a na koje će se, osim JLS-a, uglavnom moći prijavljivati poljoprivrednici s ruralnog područja LAG-a Moslavine. Najavljena je i Redovna programska skupština LAG-a koja će se održati 14.11.2017. godine u Dubravi.