Održani koordinacijski sastanak i Upravni odbor LAG-a Moslavine

U petak 7. listopada 2016. u 13 sati održao se koordinacijski sastanak predstavnika Jedinica lokalne samouprave LAG-a Moslavine.

Na sastanku je ukratko izneseno financijsko izvješće o radu LAG-a za prvih 9 mjeseci te dosadašnje aktivnosti LAG-a poput prijave na LEADER natječaj za Podmjeru 19.2., dobivene potpore od Zagrebačke županije, sudjelovanja na Okruglim stolovima u sklopu manifestacija na LAG području i druge aktivnosti.

Do kraja godine očekuje se privremena odluka o prolasku na Podmjeri 19.2. i potpisivanje Ugovora o prolasku na istoj. Izrađivat će se Plan provedbe Lokalne razvojne strategije koja je temelj za objavi javnih poziva/ natječaja, LAG će se prijaviti na Podmjere 19.3. i 19.4. kako bi se nastavio daljnji nesmetani rad (financiranje aktivnosti, pokriće tekućih troškova, promidžba, suradnja itd.). Također u tijeku su pripreme prvog projekta suradnje s pčelarima preko Podmjere 19.3. (suradnja s dalmatinskim LAG-om 5 i dva poljska LAG-a). Predstavnicima JLS-a iznesene su smjernice za odabir drugog projekta suradnje koji bi trebao biti iz sektora turizma. Predloženo je pokretanje aktivnosti LAG-a sa turističkim zajednicama LAG područja i ostalim dionicima oko boljeg povezivanja i lakšeg brendiranja Moslavine kao turističke destinacije. U konačnici planira se suradnja sa LAG-ovima koji žele pripremati zajednički projekt razvijajući kontinentalni turizam.

dscn1183-kopija koordinacijski-skupna-kopija

S predstavnicima JLS-a raspravljalo se o Podmjeri 7.4. koja izaziva najviše dilema i pitanja u vezi dozvoljenih aktivnosti koje se mogu provoditi. LAG ima malu količinu sredstava koju može dodijeliti JLS-ima, stoga većina JLS-a ide na izgradnju jednostavnih građevina ili rekonstrukciju i opremanje.

Istoga dana u 15 h održan je i Upravni odbor LAG-a Moslavine na kojem je članovima također predstavljeno financijsko izvješće i plan aktivnosti LAG-a Moslavine. Iznesena su pitanja i prijedlozi članova Upravnog odbora u vezi daljnjeg rada LAG-a poput donošenja odluke o imenovanju voditelja LAG-a. Članovi su se dogovorili oko održavanja redovnih programskih Skupština, čime bi se iste iskoristile i kao informativne radionice za buduće prijavitelje na mjere iz Programa ruralnog razvoja kao i na natječaje LAG-a.

dscn1187 upravni-odbor

Tags: , ,