ODRŽANE SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA LAG-a „MOSLAVINA“

U četvrtak, 8.3.2018. godine u Kutini održane su sjednice Upravnog i Nadzornog odbora Lokalne akcijske grupe „Moslavina“.

Na sjednici Nadzornog odbora donesena je Odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2017. godinu, kao i Odluka o rasporedu viška prihoda iz 2017. godine koji će se koristiti za predfinanciranje projekata suradnje te pokrivanje troškova u tekućoj godini.

Na sjednici Upravnog odbora članovima je predstavljeno Izvješće o radu LAG-a i Financijsko izvješće za 2017. godinu, te je donesen Pravilnik o brojčanom označavanju dokumenata LAG-a „Moslavina“. Nakon što su članovi Upravnog odbora upoznati sa procedurama za odabir projekata na natječajima LAG-a „Moslavina“ imenovana su tijela potrebna za provedbu LAG Natječaja, a to su Povjerenstvo za otvaranje prijava i Ocjenjivački odbor. Tijelo za prigovore biti će imenovano na Skupštini LAG-a.

U članstvo LAG-a „Moslavina“ primljeni su novi članovi, a to su Udruga za ruralni razvoj turizma „Dreamland“, tvrtka Aronia uživo d.o.o. te Udruga Škrlet Moslavina. Na samom kraju predstavljen je plan za studijsko putovanje članova LAG-a „Moslavina“ u LAG Vinodol radi razmjene iskustva u provedbi Lokalne razvojne strategije.

 

1 2 3 4 5