ODRŽANE RADIONICE ZA 4. LAG NATJEČAJ ZA TO 2.1.1.

 

U petak, 17. siječnja 2020. godine, LAG „Moslavina“ je organizirao dvije radionice na kojima su potencijalnim prijaviteljima na 4. LAG Natječaj (TO 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“) predstavljeni uvjeti prihvatljivosti, način bodovanja i procedure prijave na isti. Radionice su održane u jedinicama lokalne samouprave koje nisu ostvarile potporu na prvom raspisu LAG Natječaja za TO 2.1.1. Prva je Radionica organizirana u Općini Dubrava, a druga u Gradu Popovača. 

Predstavljanje LAG Natječaja održala je Anica Lenart, voditeljica LAG-a. Potencijalnim prijaviteljima predstavila je osnovne informacije o Programu ruralnog razvoja te o LAG Natječaju koji je trenutno raspisan. Predstavljeni su uvjeti prihvatljivosti korisnika, prihvatljive aktivnosti, kriteriji odabira projekata te procedure i način kod prijave za TO 2.1.1. Također je predstavljena i pokazana dokumentacija potrebna za prijavu na Natječaj. Nakon prezentacije voditeljica je odgovarala na brojna pitanja koje su imali djelatnici JLS gdje su radionice održane.

 

020

 

IMG_4860