ODRŽANA SKUPŠTINA TE SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA LAG-a „MOSLAVINA“

U srijedu, 30.09.2020. godine održana je Skupština LAG-a „Moslavina te sjednice Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a. Ovaj put domaćin događanja bio je Grad Kutina. Na skupštini je prisustvovalo 40 članova i predstavnika članova, što čini natpolovičnu većinu te je doneseno niz odluka vezanih u sam rad LAG-a kao što su Odluka o visini godišnje članarine, Odluka o usvajanju evaluacijskog izvješća o provedbi LRS, Odluku o usvajanju Plana provedbe LRS, Odluku o usvajanju izmijenjene Lokalne razvojne strategije (LRS) i dr.

Također, jedna od značajnijih Odluka donesenih u sklopu Skupštine je Odluka o osnivanju i radu Koordinacijskog odbora za turizam – savjetodavno i radno tijelo LAG-a „Moslavina“ osnovano radi zajedničkog provođenja aktivnosti usmjerenih razvijanju turističkog proizvoda i promociji turističkih sadržaja regije Moslavine. Koordinacijski odbor za turizam čine 10 članova, a glavne aktivnosti su usmjeravanje i praćenje izrade Brand strategije Moslavine, koja se izrađuje u okviru provedbe projekta suradnje „Turizmom razvijamo područje“, praćenje i suradnja na provedbi Brand strategije Moslavine, suradnja i koordinacija aktivnosti između turističkih zajednica i turističkih dionika s područja regije Moslavine te obavljanje ostalih zadaća vezanih uz turizam.

Na sjednici Upravnog odbora jedna od značajnijih donesena je Odluka o odobrenju 5. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz PRR. Objava Natječaja planirana je u drugoj polovici listopada 2020. godine, a financirat će se ukupno 15 projekata.

Nadzorni odbor LAG-a „Moslavina“ donio je Odluku o utvrđivanju Financijskih izvještaja te Odluku o rasporedu viška prihoda LAG-a „Moslavina“.