ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA I KOORDINACIJSKI SASTANAK LAG-a MOSLAVINA

U utorak, 14.3.2017. u Čazmi je održana Sjednica Nadzornog odbora LAG-a Moslavina na kojoj je bilo prisutno svih pet članova Nadzornog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Josip Mišković vodio je Sjednicu, a na istoj je jednoglasno prihvaćeno Financijsko izvješće LAG-a Moslavina za 2016. godinu. Također je donesena Odluka o utvrđivanju Financijskih izvještaja, kao i Odluka o rasporedu viška prihoda u 2016. godini. LAG Moslavina u 2016. godini je imao višak prihoda u iznosu od 96.000,00 kn, a isti će se koristiti za pokrivanje tekućih troškova u 2017. godini jer LAG tek u ovoj i idućim godinama očekuje niz aktivnosti predviđenih provođenjem LEADER mjere.

Nakon Sjednice Nadzornog odbora održan je i redovni Koordinacijski sastanak predstavnika JLS-a, osnivača LAG-a na kojem je glavni naglasak bio na Podmjeri 7.4.1. Sastanak je vodio predsjednik LAG-a, Andrija Rudić, a na početku istog svi načelnici/gradonačelnici upoznati su s radom LAG-a i financijskim izvješćem iz 2016. godine, te planovima LAG-a u narednom razdoblju. Rečene su im osnovne stvari i promjene nastale u aktualnom natječaju iz Programa ruralnog razvoja, a koji se odnosi na investicije JLS-a kroz Podmjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga u ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Iako se od iste puno očekivalo i sve JLS imaju po nekoliko spremnih projekata za prijavu, moći će proći mali broj projekata, jer je alokacija za Podmjeru 7.4.1. samo 50 milijuna eura. To je dovoljno tek za stotinjak projekata na nivou cijele Hrvatske, što nikako ne može zadovoljiti potrebe ruralnih prostora. Otvorila se rasprava na kojoj su svi predstavnici JLS-a iznijeli svoj stav i razočaranje u Podmjeru 7.4.1. od koje su puno očekivali, i za koju je uloženo puno truda, vremena i novaca za pripremu dokumentacije potrebne za prijavu.

Domaćin, gradonačelnik Grada Čazme, gospodin Dinko Pirak, je na kraju sastanka priredio ručak pa su članovi NO i Koordinacijskog tijela LAG-a Moslavina nastavili druženje u neformalnom razgovoru i malo zaboravili na probleme.