ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA LAG-A „MOSLAVINA“ U POPOVAČI

U ponedjeljak, 16.4.2018. održana je redovna izvještajna Skupština LAG-a „Moslavina“. Domaćin događanja bio je Grad Popovača koji je za potrebu istog ustupio na korištenje reprezentativan prostor novouređenog Vinskog podruma. Prostor se nalazi u sklopu buduće popovačke Tržnice u gotovo samom središtu Grada. Ideja o uređenju Vinskog podruma došla je od vinara Udruge „Škrlet“ dok je u procesu uređenja naveliko pomogao i Grad Popovača.

Na Skupštini LAG-a „Moslavina“ bio je prisutan 51 predstavnik članova LAG-a od ukupno 75 redovna člana LAG-a, sa podjednakom zastupljenosti sve tri interesne skupine (javna, civilna i gospodarska).

Prema Dnevnom redu Skupštine članovima je predstavljeno, a potom je jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće LAG-a za 2017. godinu.

Nakon toga članovima je predstavljen prijedlog Izmijene LRS LAG-a u kojeg LAG Moslavina ide kako bi osigurao kvalitetniju i uspješniju provedbu same Strategije. LAG je zadužen za provedbu LEADER mjere iz Programa ruralnog razvoja te je po istoj ostvario potporu u iznosu 12,6 milijuna kuna. Veći dio te potpore, iznos od 10 milijuna kuna, LAG će dalje plasirati, putem LAG Natječaja, za odabrane mjere iz Programa ruralnog razvoja. Upravo je završila objava 1. LAG Natječaja koji se odnosi na „Potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. U tom je Natječaju prvotno planirana potpora za 13 OPG-ova, ali je interes malih poljoprivrednika na terenu puno veći, pa se dio sredstava, namijenjenih za LAG natječaje namjerava alocirati na već objavljeni natječaj LAG-a. Novi je prijedlog LAG-a, da se kroz 1. LAG Natječaj plasira potpora za 34 mala poljoprivredna gospodarstva.

Predlaže se da LAG smanji broj tipova operacija sa planiranih devet na osnovne četiri te da se alokacija sa tih operacija prebaci na natječaj za male poljoprivrednike, za kojeg postoji najveći interes na terenu. LAG bi do kraja ovog obračunskog razdoblja, odnosno do kraja 2020.g., raspisao još najmanje 3 LAG natječaja i dodijelio potporu za društvenu infrastrukturu u ruralnim prostorima čiji će prijavitelji biti jedinice lokalne samouprave, potporu za velike poljoprivrednike te potporu za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na PG, što se uglavnom odnosi na razvoj ruralnog turizma, ugostiteljstvo i ostale uslužne djelatnosti.

Članovi Skupštine usvojili su izmijenjenu LRS LAG-a „Moslavina“ i Plan provedbe LRS. Također je odobrena izmjena Statuta LAG-a „Moslavina“ koja je prilagođena novoj ulozi LAG-a kod raspisa LAG Natječaja. Prilagođena je i struktura Nadzornog odbora, primajući dva nova člana, kako bi mogla imati funkciju Tijela LAG-a Nadležnog za prigovore, ukoliko bude potrebno.

Na Skupštini je donesena Odluka o pokretanju projekta suradnje sa još tri LAG-a; LAG-om „5“ iz Orebića te dva poljska LAG-a, a koji će LAG „Moslavina“ provoditi uz pomoć pčelarskih udruga na području LAG-a. APPRRR je najavio otvaranje Podmjere 19.3. za projekte suradnje u travnju, nakon čega će se moći započeti s pripremom i provedbom navedenog projekta.

Na samom kraju službenog dijela predstavljen je plan za studijsko putovanje članova LAG-a „Moslavina“ u LAG „Vinodol“ radi razmjene iskustva u provedbi Strategije i raspisa LAG natječaja.

Nakon službenog dijela Skupštine članovima je bio upriličen domjenak uz ugodno druženje.

1

2

5

4