Održana 20. Sjednica Upravnog odbora LAG-a “Moslavina”

U srijedu, 24. lipnja 2020. godine, održana je 20. sjednica Upravnog odbora LAG-a „Moslavina“.

Na navedenoj sjednici članovima Upravnog odbora predstavljeno je Izvješće o radu LAG-a i Financijsko izvješće za 2019. godinu, a koje će se dati na usvajanje na predstojećoj Skupštini LAG-a, te je donesena Odluka o usvajanju Pravilnika o radu LAG-a „Moslavina“.

Uz to, donesena je i Odluka o iskazivanju potrebe za naknadnom dodjelom sredstava za provedbu LAG natječaja. Naime, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o raspodjeli preostalih sredstava na LEADER mjeri na uspješne LAG-ove RH. Tako je sustavom nagrađivanja LAG-u „Moslavina“, kao jednom od najuspješnijih LAG-ova u provedbi LEADER-a, Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo dodatna sredstva, u iznosu nešto manjem od 2 milijuna kuna, za raspis novih LAG natječaja. Time će LAG „Moslavina“, uz već dodijeljena sredstva, postati LAG s najviše plasiranih sredstava za provedbu LAG natječaja. S obzirom na količinu dodijeljenih sredstava, članovi Upravnog odbora iskazali su mišljenje kako bi najpovoljnije bilo raspisati LAG natječaj za male poljoprivrednike, odnosno mjeru 1.1.4 iz LRS LAG-a, kako bi što veći broj korisnika s područja LAG-a ostvario potporu, te smatraju da će isto u konačnici doprinijeti konkurentnijoj poljoprivrednoj proizvodnji na području LAG-a.