logo-plm

Objavljen Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata za 2016. godinu

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je:

J A V N I  P O Z I V
ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA
ISKAZIVANJE NAČELNE FINANCIJSKE PODRŠKE
„TRADICIONALNIM“ PROJEKTIMA IZ PROGRAMA LIFE 2014 – 2020
KOJI SE PRIJAVLJUJU NA NATJEČAJ ZA 2016. GODINU

Predmet Poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni“ projekti.

Na Program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost dodatnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz Javnog poziva.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a završava:

  • Za projekte iz potprograma Klima do 17. kolovoza 2016.
  • Za projekte iz potprograma Okoliš, prioritetnih područja:

o   Okoliš i učinkovitost resursa do 22. kolovoza 2016.

o   Priroda i biološka raznolikost do 25. kolovoza 2016.

o   Upravljanje okolišem i informacije do 25. kolovoza 2016

Podnositelji zahtjeva na ovaj Poziv svoje zahtjeve dostavljaju na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s adresom podnositelja zahtjeva i naznakom: ZAHTJEV za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za LIFE program 2016. te elektronskom poštom na life@mzoip.hr

Dodatne informacije mogu se dobiti mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Nikolina Petković Gregorić
tel: 01 3717 209, e-mail: nikolina.petkovic.gregoric@mzoip.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Vlatka Gulan Zetić
tel: 01 5391 891, e-mail: vlatka.gz@fzoeu.hr

Više o Javnom pozivu pročitajte na LINKU.

Tags: , , ,