OBJAVA REZULTATA 4. LAG NATJEČAJA – DRUGI RASPIS ZA TO 2.1.1. “RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-a”

Dana 20. travnja 2020. godine LAG „Moslavina“ objavljuje Konačnu rang listu za 4. LAG Natječaj. tj drugi raspis za TO 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“.

LAG „Moslavina“ za ovaj Natječaj ima na raspolaganju 543.354,37 HRK, a zaprimljena su dva zahtjeva za potporu. Na online Sjednici Upravnog odbora LAG-a „Moslavina“, a s obzirom na dostatnost ukupno raspoloživih sredstava na predmetnom natječaju, odlučeno je da se za oba zahtjeva donesu odluke o odabiru projekata.

Čestitamo korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Konačna Rang lista prijavljenih projekata nalazi se u nastavku.