OBJAVA REZULTATA 2. LAG NATJEČAJA – TO 2.1.1. “RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-a”

 

Dana 26. ožujka 2019. godine LAG „Moslavina“ objavljuje Konačnu rang listu, 2. LAG Natječaj za TO 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“.

LAG „Moslavina“ za ovaj Natječaj ima na raspolaganju 2.885.839,49 kn. Na 2. LAG Natječaj prijavilo se 12 nositelja projekata, a jedan nositelj je tijekom administrativne obrade odustao od prijave.

Na Sjednici Upravnog odbora LAG-a „Moslavina“, održanoj 20. ožujka 2019. u Kutini, odlučeno je da se za 11 nositelja projekata, obzirom na traženi i ostvareni broj bodova, donesu odluke o odabiru projekata.

 

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Konačna Rang lista prijavljenih nositelja projekata u nastavku.

Konačna lista za web