OBAVIJEST O PRIVREMENOM NAČINU RADA LAG-a “MOSLAVINA”

Obavještavamo Vas da je zbog novonastale situacije u vezi s epidemijom koronavirusa COVID-19, a poštujući preporuke Vlade RH i Stožera CZ, ured LAG-a je zatvoren.
Djelatnice LAG-a privremeno rade od kuće, pa nas u slučaju potrebe možete kontaktirati putem e-mail adresa: anica.lenart@lag-moslavina.hr  i lag.moslavina12@gmail.com, te putem mobilnih brojeva 091/4432-010 i 091/4432-011.
Također Vas obavještavamo da će u vrijeme dok traje epidemija, sukladno uputama APPRRR-a, LAG “Moslavina” sve Zahtjeve za Dopunu/Obrazloženje/Ispravak, obavijesti, odluke i sl. prema korisnicima LAG natječaja slati elektroničkom poštom (ne preporučenom poštom kako je to u LAG natječaju naznačeno), naravno uz osiguranje jasnog revizijskog traga o takvom postupku. Također će i korisnici svu potrebnu korespondenciju s LAG-om moći obavljati putem e-pošte. Za odgovor na D/O/I  korisnici će imati vremena odgovoriti u roku 7 dana od dana slanja Zahtjeva za D/O/I putem elektroničke pošte.
Ponašajte se odgovorno i ostanite doma da ovu situaciju što lakše i brže prevladamo!
Vaš LAG “Moslavina”