OBAVIJEST! KNJIGA 2. VINOGRADARSKI IZRAČUN JOVICA NIKŠIĆ

 
Jovica Nikšić, predstavnik udruge “Inovativna Internet udruga
vinara E-vinarstvo”, koja je ujedno i član LAG-a Moslavina, objavio je knjigu: KNJIGA 2. VINOGRADARSKI IZRAČUN!
 
Priručnik Vinogradarski Izračun napravljen je tako da bude vaš jednostavni podsjetnik i pomagalo za samostalan izračun svih potrebnih doziranja zaštitnih materijala u samo vašem vinogradu. Svi vinogradari moći će se naći u ovoj priči, odnosno moći će naći baš svoju tablicu i izračun po baš njegovom načinu rada i baš njegovom alatu koji primjenjuje.
 
Namijenjen je vinarijama i vinarima, proizvođačima grožđa za osobne potrebe u proizvodnji svog vina ili OPG-ima koji imaju neke količine proizvedenog grožđa za prodaju izvan svog imanja.
 
CILJ je da vam priručnik daje uvid u složenost postupka pripreme zaštitnog materijala, škropila, ali kroz sve potrebne izračune.
 
PREDNOST ovog priručnika vidim upravo u njegovoj jednostavnosti prikaza i opisa postupaka, tj. bez suvišnih stručnih izraza i naziva.
 
STRATEGIJA ovog projekta da sve krene od pojedinaca osobno i onda njegovog djelovanja kao članova pojedinih udruga vinogradara i vinara, a tako da oni budu ti koji će „na svom brdu“ dalje širiti pravilnu primjenu kroz izračune i tablice svega vezanog uz prskanje i zaštitu vinograda.
 
Planirajte, računajte, bilježite, mjerite, važite i dodajte točnu količinu, jer će vam to ovaj priručnik i omogućiti.
 
Vrijednost? Ovisi o vama, hoće li te nešto iskoristiti, primijeniti ili promijeniti nakon ovih natuknica, postupaka i izračuna, a autor vjeruje da će većina to prihvatiti.