OBAVIJEST! EDUKACIJA – NAČINI FINANCIRANJA ZA UDRUGE

Invise Savjetovanje u suradnji sa udrugom Moslavački Štrk, poziva vas na edukaciju Načini financiranja za udruge, koja će se održati 1.7.2017. od 9,00 do 13,00 sati u Popovači.
Na edukaciji će se proći kroz izazove financiranja udruga, pokazat će se gdje se mogu financirati kakvi projekti, obratit će se pažnja na sitnice na koje treba pripaziti prilikom prijave na natječaje.

Kroz edukaciju Načini financiranja za udruge obuhvatit će se slijedeće teme:
1.    Pregled izvora financiranja za udruge – natječaji, donacije i sponzorstva, crowdfunding, fundraising
2.    Financiranje (programa ili projekta) zapošljavanja
3.    Nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama
4.    Obaveze koje udruge moraju ispuniti kod javljanja na natječaje
5.    Znanja i vještine koje treba savladati za javljanje na natječaje
6.    Gospodarska djelatnost udruge kao izvor financiranja

Zašto sudjelovati na edukaciji?
•    naučit ćete na koje sve načine sve možete financirati aktivnosti svoje udruge
•    što napraviti u slučaju da nema natječaja na koje se možete prijaviti
•    naučit ćete kako dobiti sredstva za zapošljavanje zaposlenika, kao i
•    što je gospodarska djelatnost i kako ju koristiti za financiranje aktivnosti udruge (i dobiti odgovore na pitanja – smijemo li izdati račun, plaćamo li PDV, trebamo li fiskalnu kasu)

Edukacija je korisna za sve udruge, tek osnovane i one koje već duže vremena rade, i za one koji razmišljaju o pokretanju udruge a ne znaju kako to sve funkcionira.

Edukacija je osmišljena na temelju vlastitog iskustva u radu neprofitnih organizacija i prema problemima sa kojima se udruge najčešće susreću kod financiranja svojih aktivnosti.

Edukacija će se održati 1.7.2017. od 9.00 do 13:00 sati, u Dom kulture, Trg grofova Erdodija 18, 44317 Popovača.

Cijena edukacije je 290,00 kuna (PDV nije obračunat temeljem čl. 90, st. 2. Zakona o PDV-u).

Detaljne informacije o edukaciji možete naći na internetskoj stranici http://www.invise-savjetovanje.hr/edukacija-nacini-financiranja-za-udruge-1-srpnja-2017-popovaca/ , gdje se nalazi i link za prijavu.