NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ raspisuje natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika u LAG-u – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme

Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u „Moslavina“ zasniva se na određeno vrijeme, na rok od tri godine (od 1.1.2018. do 31.12.2020.), uz probni rok u trajanju od 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se za potrebe provođenja LEADER mjere iz Programa ruralnog razvoja.

Stručni uvjeti:

• završena viša ili visoka stručna sprema, (agronomija, ekonomija…)
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
• poznavanje rada na računalu, MS Office, Internet
Ostali uvjeti:
• radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana na odgovarajućim poslovima
• razvijene organizacijske sposobnosti
• razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
• sposobnost samostalnog i timskog rada
• komunikativnost, motiviranost i predanost radu
• vozačka dozvola „B“ kategorije

Natječaj provodi LAG „Moslavina“.

Opis radnog mjesta:

• sudjelovanje u pripremi i provedbi EU projekata, osobito LEADER mjere iz PRR
• koordinacija i komunikacija s članovima LAG-a,
• sudjelovanje na edukacijama, radionicama i sastancima,
• istraživanje potreba LAG područja,
• administrativni poslovi te
• obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

Mjesto rada: Kutina.

Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

• zamolbu
• životopis (vlastoručno potpisan)
• dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
• preslik uvjerenja/potvrde o završenim dodatnim programima izobrazbe, osobito iz područja EU fondova (ako je kandidat završio program izobrazbe)
• preslik domovnice

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od datuma objave natječaja, odnosno od 20.11.2017. do 4.12.2017. godine.
Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: LAG Moslavina, Tržna 8, 44 320 Kutina s naznakom „Prijava na natječaj – Stručni suradnik u LAG-u „Moslavina“.

U obzir dolaze kandidati s područja LAG-a Moslavina (gradovi Kutina, Popovača, Garešnica, Čazma i Ivanić-Grad, te općine Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava i Kloštar Ivanić).

Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, biti će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina, te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog. U slučaju prijave većeg broja kandidata, prvo će se obaviti pismena provjera, a nakon toga kandidati koji pokažu najviše znanja, biti će pozvani na individualne razgovore.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika u LAG-u „Moslavini“ objavljen je na web stranicama HZZ-a i na web stranici LAG-a Moslavina (www.lag-moslavina.hr).