Natječaj za stručno osposobljavanje

 

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „MOSLAVINA“ raspisuje

NATJEČAJ

za Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Mjera „Rad i staž i prijevoz“1 izvršitelj

Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u Moslavina zasniva se preko mjere „Rad i staž i prijevoz“ – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno vrijeme, u trajanju od 1 godine.

Stručni uvjeti:

 • završena viša ili visoka stručna sprema
 • dobro poznavanje engleskog ili njemačkog jezika u govoru i pismu
 • dobro poznavanje rada na računalu, MS Office-a i korištenja Internet-a

 

Ostali uvjeti:

 • razvijene organizacijske sposobnosti
 • razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
 • sposobnost samostalnog i timskog rada
 • komunikativnost, motiviranost i predanost radu
 • vozačka dozvola „B“ kategorije

Osoba koja se prijavljuje mora biti prijavljena na HZZ-u najmanje 30 dana i ne smije imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koji se obrazovala.

U obzir dolaze kandidati s područja LAG-a Moslavina (gradovi Kutina, Popovača, Garešnica, Čazma i Ivanić-Grad te općine Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava i Kloštar Ivanić).

Natječaj provodi LAG „Moslavina“.

Opis radnog mjesta:

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi EU projekata,
 • koordinacija i komunikacija s članovima LAG-a,
 • sudjelovanje na edukacijama, radionicama i sastancima,
 • istraživanje potreba LAG područja,
 • administrativni poslovi,
 • sudjelovanje u prikupljanju projektnih ideja i ostalih informacija potrebnih za izradu LRS LAG-a Moslavina te
 • obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

 

Mjesto rada: Kutina.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zamolbu
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
 • presliku uvjerenja/potvrde o završenim dodatnim programima izobrazbe, osobito iz područja EU fondova (ako je kandidat završio program izobrazbe)
 • presliku domovnice

 

Rok za podnošenje prijave je 20 dana od datuma objave natječaja, odnosno od 17.12.2015. do 06.01.2016. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: LAG Moslavina, Tržna 8, 44 320 Kutina, s naznakom „Prijava na natječaj – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Zakašnjele i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, bit će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika objavljen je na web stranicama HZZ-a i na web stranici LAG-a Moslavina.

Tags: , ,