lag-moslavina-logo

NATJEČAJ ZA JAVNE RADOVE

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „MOSLAVINA“ raspisuje
NATJEČAJ

za javne radove – Mjera „Mladi za EU“- 1 izvršitelj

Radni odnos za mjesto stručnog suradnika na projektima zasniva se preko javnih radova, na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci.

Stručni uvjeti:
•završena viša ili visoka stručna sprema
•poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
•poznavanje rada na računalu, MS Office, Internet

Ostali uvjeti:
•prijavljen na HZZ-u
•razvijene organizacijske sposobnosti
•razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
•sposobnost samostalnog i timskog rada
•komunikativnost, motiviranost i predanost radu
•vozačka dozvola „B“ kategorije

Natječaj provodi LAG „Moslavina“.

Opis radnog mjesta:
•sudjelovanje u pripremi i provedbi EU projekata,
•koordinacija i komunikacija s članovima LAG-a,
•sudjelovanje na edukacijama, radionicama i sastancima,
•istraživanje potreba LAG područja,
•administrativni poslovi,
•sudjelovanje u prikupljanju projektnih ideja i ostalih informacija potrebnih za izradu LRS LAG-a Moslavina te
•obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

Mjesto rada: Kutina.

Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:
•zamolbu
•životopis (vlastoručno potpisan)
•dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
•preslik uvjerenja/potvrde o završenim dodatnim programima izobrazbe, osobito iz područja EU fondova (ako je kandidat završio program izobrazbe)
•presliku domovnice

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od datuma objave natječaja, odnosno od 16.03. do 25.03.2015. godine.
Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: LAG Moslavina, Tržna 8, 44 320 Kutina s naznakom „Prijava na natječaj – Javni radovi -Mladi za EU“.

U obzir dolaze kandidati s područja LAG-a Moslavina (gradovi Kutina, Popovača, Garešnica, Čazma i Ivanić-Grad, te općine Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava i Kloštar Ivanić).
Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, biti će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina, te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika objavljen je na web stranicama HZZ-a i na web stranici LAG-a Moslavina