Najava natječaja- Do 1,5 milijuna kuna za ulaganja u nove proizvodne tehnologije

Bespovratna sredstva namijenjena su malim i srednjim proizvodnim tvrtkama za ulaganje u nove tehnologije s ciljem modernizacije i proširenja proizvodnih kapaciteta.

Predviđeno 40 milijuna kuna

Poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 40 milijuna kuna. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25%, a za srednje 35% prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku je 1,5 milijuna kuna.

Prijavitelji moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godineprije dana predaje zahtjeva i moraju u stanju zadržati ili povećati broj zaposlenih. Također, ne smiju imati neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora.

Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licence, industrijski softveri).

Indikatori uspješnosti

Uspješnost ulaganja mjerljiva je kroz: rast broja zaposlenih, rast prihoda, rast vrijednosti izvoza i povećanje bruto dodane vrijednosti po zaposlenom. Za ocjenu prihvatljivosti projektnih prijedloga koristiti će se metodologija rangiranja, temeljena na pokazateljima privlačnosti i rizičnosti projekta te poslovne sposobnosti prijavitelja za provedbu projekta. U ocjeni poslovne sposobnosti uključene su posebnosti svih pojedinih sektora.

Natječaj se očekuje početkom rujna.

ilustracija-fotolia-rast-poslovanje-posao

Tags: ,