Naljepnica2

LAG-u Moslavina odobren projekt iz Podmjere 19.1. Pripremna pomoć

Lokalna akcijska grupa Moslavina zaprimila je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o dodjeli sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020..

LAG-u Moslavina odobren je iznos od 424.575,20 kuna za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ čije su aktivnosti izrada nove Lokalne razvojne strategije LAG-a Moslavina 2015.-2020. i tekući troškovi LAG-a u sljedećih godinu dana.

Provedbom ove podmjere LAG Moslavina je u obvezi, u roku od 6 mjeseci, izraditi LRS kojom će biti definirani pravci razvoja područja LAG-a do 2020. godine kroz odabrane mjere iz PRR RH 2014.-2020..

U nadolazećem programu ruralnog razvoja za područje LAG-a Moslavina očekujemo aktivno sudjelovanje svih dionika razvoja na području LAG-a kako bi Strategija bila kvalitetno ocijenjena i uz pomoć nje dobivena nova sredstva za sve prihvatljive korisnike PRR, prvenstveno poljoprivredna gospodarstva na području LAG-a, a u svrhu razvoja i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje te svih djelatnosti koje se vežu uz poljoprivredu i sve druge djelatnosti koje je moguće financirati iz mjera ruralnog razvoja.

Financiranje projekta iz Podmjere 19.1. osigurano je iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u 90% financiranju EU i 10% financiranju Republike Hrvatske.

Tags: , , , ,