LAG „MOSLAVINA“ SUDJELOVAO NA EDUKACIJI UDRUGE VOĆARA I VINOGRADARA MOSLAVINE

U četvrtak, 8. ožujka 2018. godine LAG „Moslavina“ je održao prezentaciju u sklopu edukacija, koju je za svoje članove te za ostale zainteresirane poljoprivrednike organizirala Udruga Voćara i vinogradara Moslavine iz Velike Ludine.

Anica Lenart, voditeljica LAG-a je zainteresiranim  poljoprivrednicima održala prezentaciju te im je prenijela mnogo korisnih informacija o Natječaju koji trenutno provodi LAG „Moslavina“, a odnosi se na tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, ali i o ostalim natječajima iz Programa ruralnog razvoja iz Mjere 6 i Mjere 4, a za koje se smatra da bi mogli biti zanimljivi poljoprivrednicima.

Osim navedenog prisutni su mogli čuti i druga zanimljiva predavanja kao što su uvjeti osiguranja nasada, zaštita te prihrana višegodišnjih nasada i sl.
2

3

4