Projekti

​Baza projekta i projektnih prijedloga s područja LAG-a Moslavina
R.broj Nositelj/predlagatelj projekta Naziv projekta Kategorija Vrsta projekta Uk. vrijednost projekta
1. Grad Ivanić-Grad Niskoenergetsko naselje Poljana Projekt u izradi

(2011.-2014.)

Infrastruktura 8.000.000,00 kn
2. Grad Ivanić-Grad Biciklističke staze Grada Ivanić-Grada Projekt u izradi

(2009.-2014.)

Infrastruktura, turizam 5.000.000,00 kn
3. Grad Ivanić-Grad Bučin strojni prsten Zagrebačke županije Projekt u pripremi

(2013.-2015.)

Turizam 1.000.000,00 kn
4. Grad Ivanić-Grad Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Crvenog križa i Centra za socijalnu skrb Projekt u pripremi

(2013.-2013.)

Društvena infrastruktura 8.600.000,00 kn
5. Grad Ivanić-Grad Institut za futurizam Projekt u pripremi

(2012.-2016.)

Infrastruk., inovacije turizam, kultura 10.000.000,00 kn
6. Grad Ivanić-Grad Šetnica uz rijeku Lonju Projekt u pripremi

(2013.-2015.)

Infrastruktura, turizam 2.000,000,00 kn
7. Grad Ivanić-Grad Uređenje trga Vladimira Nazora Projekt u pripremi

(2012.-2015.)

Infrastruktura, turizam, energetika 15.000.000,00 kn
8. Grad Ivanić-Grad Multikulturalni centar Zelenjak Projekt u pripremi

(2012.-2015.)

Društvena infrastruktura, kultura 8.000.000,00 kn
9. Grad Ivanić-Grad Poduzetnička zona Ivanić-Grad Jug – Zona 3 Projekt u izradi

(2010.-2013.)

Poslovna infrastruktura, ceste 40.000.000,00 kn
10. Grad Ivanić-Grad Poduzetnička zona Ivanić-Grad

Sjever – Zona 6

Projekt u pripremi

(2012.-2013.)

Poslovna infrastruktura, ceste 40.000.000,00 kn
11. NAFTALAN, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Proširenje i nadogradnja SB Naftalan,

Ivanić- Grad izgradnjom bazena i povećanjem smještajnih kapaciteta

Projekt u pripremi

(2013.-2015)

Zdravstvena infrastruktura 75.000.000,00 kn
12. Općina Križ i Turistička zajednica Općine Križ Kulturna ruta „Od Sipćine do Sipa“ Projekt u pripremi Turizam, kultura
13. Općina Križ Izgradnja Centra kulturnog turizma „Milka Trnina“ Projekt u pripremi Druš. infrastruktura, turizam, kultura
14. Općina Križ Obnova Doma kulture „Josip Badalić“ u Križu Projekt u pripremi Infrastruktura, zaštita okoliša
15. Općina Križ Izgradnja niskoenergetskog dječjeg vrtića Projekt u pripremi Društvena infrastruktura
16. Općina Križ Izgradnja fotonaponske elektrane u naselju Bunjani Idejni projekt Energetika
17. Općina Križ Izgradnja javne rasvjete na industriskoj cesti u Križu i Novoselcu Projekt u pripremi Energetika, zaštita okoliša
18. Općina Križ Izgradnja niskoenergetskog naselja u Novoselcu Idejni projekt Energetika, zaštita okoliša
19. Općina Križ Izgradnja poduzetničkog inkubatora u poduzetničkoj zoni Križ Idejni projekt Poslovna infrastruktura
20. Poljoprivredna zadruga „Milka Trnina“ Izgradnja objekta za preradu poljoprivrednih proizvoda parom Idejni projekt Poslovna infrastruktura
21. Općina Križ Izgradnja skate parka Idejni projekt Sportska infrastruktura
22. DIN Novoselec i

Općina Križ

Izgradnja staračkog doma / palijativne ustanove Idejni projekt Zdravstvena infrastruktura
23. Općina Križ Izgradnja sustava javne vodoopskrbe dijela naselja Širinec Projekt u pripremi Vodoopskrba
24. Općina Križ Rekonstrukcija industrijske ceste u Križu s površinskom odvodnjom i izgradnjom pješačke i biciklističke staze Projekt u pripremi Prometna infrastruktura
25. Grad Čazma Aktiviranje zračnog pristaništa „Grabovnica“ u svrhu turist.-sportsko-rekreacijske funkcije Projekt u pripremi Prometna infrast., zračna luka 15.750.000,00 kn
26. Grad Čazma,

TZ Moslavina Čazma i privatni sektor

Eko etno resort Siščani Idejni projekt Turizam 15.000.000,00 kn
27. Centar za kulturu Čazma Istraživanje i obnova srednjovjekovne utvrde u Čazmi Idejni projekt Kultura
28. Grad Čazma Modernizacija nerazvrstanih cesta Projekt u pripremi Prometna infrastruktura, ceste 4.500.000,00 kn
29. Centar za kulturu Čazma Sanacija gradskog muzeja u Čazmi Projekt u pripremi Društvena infrastruktura 1.950.000,00 kn
30. Grad Čazma Gradnja i rekonstrukcija pješačkih staza i parkirališta i ugibališta Projekt u pripremi Prometna infrastruktura, ceste 4.800.000,00 kn
31. Grad Čazma Razvoj poduzetničkih i industrijskih zona Idejni projekt Poslovna infrastruktura
32. Grad Čazma Izgradnja toplovoda uži dio grada Čazme Idejni projekt Zaštita okoliša 4.300.000,00 kn
33. Župni ured sv. Marije Magdelene Obnova Romaničko gotičke Crkve sv. Marije Magdalene u Čazmi Projekt u pripremi Kultura, društvena infrastruktura 1.142.621,00 kn
34. Športsko-ribolovno društvo „Štuka“, Čazma Uređenje turističko-ribolovnog lokaliteta Vustje u Čazmi Projekt u pripremi Turizam 2.000.000,00 kn
35. Turistička zajednica Moslavina Čazma Uređenje vinskih cesta Projekt u pripremi Turizam 700.000,00 kn
36. Komunalije d.o.o. Odvodnja u naseljima Grabovnica, Bosiljevo, Dereza Projekt u pripremi Odvodnja 13.500.000,00 kn
37. Komunalije d.o.o. Gradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Projekt u pripremi Vodoopskrba 17.000.000,00 kn
38. Grad Čazma Izgradnja poljskih putova nerazvrstanih cesta – IPARD Mjera 301 Projekt prijavljen na natječaj Prometna infrastruktura, ceste 2.505.875,00 kn
39. Razvojna agencija Čazma d.o.o. Edukacije pokretanja turističke djelatnosti na OPG-ma Projekt u pripremi Turizam 100.000,00 kn
40. Grad Čazma Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Projekt u pripremi Vodoopskrba, zaštita okoliša 10.000.000,00 kn
41. Općina Hercegovac/

DVD Hercegovac

Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma Projekt u izvedbi

(ostaje treća faza)

Društvena infrastruktura 350.000,00 kn
42. Općina Kloštar Ivanić Obnova rasvjete šetnice uz Školsku ulicu u naselju Kloštar Ivanić Pripremljeni projekt

(2013.)

Energetika, zaštita okoliša 140.000,00 kn
43. Općina Kloštar Ivanić Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području općine Kloštar Ivanić Projekt u pripremi

(2014.-2018.)

Zaštita okoliša, odvodnja 34.999.000,00 kn
44. Općina Kloštar Ivanić Komunalno opremanje poduzetničke i poslovne zone Projekt u pripremi

(2015.-2016.)

Poslovna i komunalna infrastruktura 25.000.000,00 kn
45. Općina Kloštar Ivanić Komunalno opremanje nove stambeno poslovne zone naselja Kloštar Ivanić Projekt u pripremi

(2014.-2016.)

Poslovna, stambena i komunalna infrastruktura 25.000.000,00 kn
46. Općina Kloštar Ivanić Izgradnja vodovoda u naselju Stara Marča Pripremljeni projekt

(2013.)

Vodoopskrba 688.800,00 kn
47. Općina Kloštar Ivanić Sanacija zgrade stare apoteke u Školskoj ulici u Kloštar Ivaniću (zaštita kulturno spomeničke baštine) Projekt u pripremi

(2014.-2014.)

Društvena infrastruktura, kultura 450.000,00 kn
48. Općina Kloštar Ivanić Izgradnja javne rasvjete

I Dio prometnice od kraja nnm klostar 5 str.krug

crveni kip do kraja nnm klostar b krug klostar

II Dio prometnice od kraja nnm obreska 2 str.

Krug obreska- jabuka do autobusne

Postaje obreska – jabuka

III Dio prometnice od raskrizja sa Ulicom kralja

Tomislava do kružnog toka Kloštar Ivanić

Projekt u pripremi

(2013.-2014.)

(2013.-2014.)

(2014.-2014.)

Energetika, zaštita okoliša 475.000,00 kn

I 33.400,00 kn

II 40.350,00 kn

III 401.250,00 kn

49. Općina Kloštar Ivanić Sanacija nerazvrstanih cesta na području općine Kloštar Ivanić* – IPARD Mjera 301

I Naselje Kloštar Ivanić, ul. Sv. duha

II Naselje Sobočani, Vinogradska i Vinarska

III Poveznica tri naselja (Čemernička, ul. M.

Gupca i Gl. ul. naselja Čeme. Lonjska)

Pripremljeni projekt

(2013.)

Projekt prijavljen na natječaj

Prometna infrastruktura – ceste 5.012.525,00 kn

I 948.840,00 kn

II 1.366.620,00 kn

III 2.697.065,00 kn

50. Grad Kutina….. Izgradnja magistralne i lokalne vodovodne mreže (Reg. vodovod Moslavačka Posavina) Projekt u pripremi

(2013.-2020.)

Vodoopskrba 185.000.000,00 kn
51. Grad Kutina GIS Grada Kutine Projekt u provedbi

(2010.-2015.)

Razvoj civilnog društva 800.000,00 kn
52. Grad Kutina Izgradnja kanalizacijske mreže Projekt u pripremi

(2013.-2020)

Zaštita okoliša 50.000.000,00 kn
53. Zaklada Sandra Stojić Organizacija mobilne palijativne skrbi Projekt u pripremi

(2013.)

Zdravstvo 597.400,00 kn
54. Udruga nezaposlenih Grada Kutine – UNUK Projekt „Pučka kuhinja“ Projekt u pripremi

(2013.)

Socijalna 300.000,00 kn
55. Grad Kutina Program razvoja poduzetničkog inkubatora Projekt u pripremi

(2012.-2017.)

Poslovna infrastruktura 1.000.000,00 kn
56. Grad Kutina Rekonstrukcija postojećih biciklističkih staza Projekt u pripremi

(2012.-2015.)

Turistička infrastruktura 200.000,00 kn
57. Grad Kutina Trjemovi – Crvena ulica Kutina Projekt u izvedbi po fazama (2012.-2015.) Turizam 2.500.000,00 kn
58. Grad Kutina Prijamni centar u PP Lonjsko polje – Repušnica Projekt u pripremi

(2012.-2015.)

Turizam, poslovna infrastruktura 6.200.000,00 kn
59. Grad Kutina Gradska knjižnica – rekonstrukcija objekta u ul. Hrvatskih branitelja 2 Projekt u pripremi

(2013.-2015.)

Kultura, društvena infrastruktura 12.500.000,00 kn
60. Grad Kutina Izgradnja novih turističkih biciklističkih staza – veza prigradskih naselja i centra Projekt u pripremi

(2012.-2017.)

Turistička i prometna infrastruktura 8.000.000,00 kn
61. Hoteli DAIM d.o.o. Pokretanje socijalnog turizma Projekt u pripremi

(2012.-2015.)

Turizam 1.315,031,30 kn
62. Općina Lipovljani Izgradnja niskoenergetskog dječjeg vrtića Glavni projekt i potvrda glavnog pro. (2014.-2016.) Društvena-socijalna infrastruktura 7.300.000,00 kn
63. Općina Lipovljani Modernizacija nerazvrstanih cesta Projekti u pripremi (2014.-2015.) Prometna infrastruktura 3.000.000,00 kn
64. Općina Lipovljani Razvoj industrijskih i komunalnih zona Projekti u pripremi (2013.-2015.) Poslovna infrastruktura 3.000.000,00 kn
65. Općina Lipovljani Uređenje Trga sv. Josipa u Lipovljanima Idejni projekt lokacijska dozvola (2014.-2015.) Društvena infrastruktura 3.000.000,00 kn
66. Općina Lipovljani Dom za umirovljenika – starački dom Projekt u pripremi (2014.-2015.) Društvena-socijalna infrastruktura
67. Općina Lipovljani Rekonstrukcija energetski učinkovite javne rasvjete Projekt u pripremi (2013.-2014.) Energetika 1.500.000,00 kn
68. Općina Lipovljani Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na podrućju Općine Lipovljani Projekt u tijeku – po fazama Prometna infrastruktura – ceste 4.000,000,00 kn
69. Općina Lipovljani Gradnja sekundarnih kanala glavnog kolektora KO-2* – IPARD Mjera 301 Projekt prijavljen na natječaj Odvodnja 1.642.612,00 kn
70. Općina Lipovljani Izgradnja Mrtvačnice i groblja u Piljenicama Idejni projekt, lokacijska dozvola (2013.-2015.) Društvena-socijalna infrastruktura 500.000,00 kn
71. Općina Lipovljani Izgradnja pješačkih staza u Lipovljanima Idejno rješenje (2014.-2015.) Komunalna infrastruktura 400.000,00 kn
72. Općina Lipovljani Izgradnja sustava za odvodnju Projekt u tijeku –

po fazama

Odvodnja 22.000.000,00 kn
73. Općina Lipovljani Izgradnja višenamjenskog sportskog objekta, Lipovljani Projekt u pripremi (2013.-2015.) Društveno sportska infrastruktura 2.000.000,00 kn
74. Općina Lipovljani Izgradnja tržnice u Lipovljanima Idejni projekt Društvena infrastruktura 500.000,00 kn
75. Poljoprivredni obrt “Kopecki” Nabavka poljoprivredne mehanizacije Projekt u pripremi IPARD (2013-2014) Poslovna (poljopriv.) infrastruktura 1.425.000,00 kn
76. Poljoprivredni obrt “Kopecki” Izgradnja objekata za uzgoj stoke Projekt u pripremi

(2014.-2015.)

Poslovna (poljopriv.) infrastruktura 1.875.000,00 kn
77. Grad Popovača Izgradnja vodovoda u naselju Moslavačka Slatina i Gornja jelenska Projekt u izvedbi Vodoopskrba 5.200.000,00 kn

4.800.000,00 kn

78. Grad Popovača Obnova Crkve sv. Josipa u Moslavačkoj Slatini Projekt u izvedbi Kultura/turizam 2.000.000,00 kn
79. Grad Popovača Izgradnja vodovoda u Gornjoj Gračenici Projekt u pripremi Vodoopskrba 3.500.000,00 kn
80. Grad Popovača Izgradnja parkirališta na mjesnom groblju u Gornjoj Jelenskoj Projekt u pripremi (glavni projekt) Društvena infrastruktura 1.000.000,00 kn
81. Grad Popovača Izgradnja kanalizacije u Ul. Bana Jelačića i

Ul.Vinogradska Mikulanica u Popovači

Projekt u pripremi Zaštita okoliša, infrastruktura 2.000.000,00 kn 3.000.000,00 kn
82. Grad Popovača Izgradnja Vatrogasnog doma u naselju gornja Jelenska Projekt u pripremi Društvena infrastruktura 3.000.000,00 kn
83. Grad Popovača Nastavak izgradnje kom. Infrastructure u Gospodarsko-poslovnoj zoni “Mišička” Projekt u pripremi Poslovna infrastruktura 5.000.000,00 kn
84. Grad Popovača Izgradnja sportske dvorane Projekt u pripremi Društvena infrastruk.-Obrazovanje 12.032.000,00 kn
85. Grad Popovača Proširenje objekta Dječjeg vrtića Popovača Projekt u pripremi Društvena infrastruktura 5.200.000,00 kn
86. Grad Popovača Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Osekovu Projekt u pripremi Turističko-prometna infrastruktura 3.200.000,00 kn
87. Grad Popovača Izgradnja pješačke staze u naselju Stružac Projekt u pripremi Turističko-prometna infrastruktura 3.000.000,00 kn
88. Grad Popovača Uređenje Trga u središtu Popovače Projekt u pripremi Društvena infrastruktura 7.000.000,00 kn
89. Grad Popovača Obnova drvenog mosta vodotok Obžev u Strušcu Projekt u pripremi Infrastruktura/kultura 2.000.000,00 kn
90. Grad Popovača Rekonstrukcija plinske mreže u naselju Ciglenica Projekt u pripremi Infrastruktura, ener. 1.500.000,00 kn
91. Grad Popovača Izgradnja odorizacijske plinske stanice u Popovači Projekt u pripremi Infrastruktura, energetika 1.000.000,00 kn
92. Grad Popovača Izgradnja pročiščivača otpadnih voda u Potoku za naselja Potok i Popovača Projekt u pripremi Zaštita okoliša, infrastruktura 20.000.000,00 kn
93. Grad Popovača Izgradnja kružnog toka u Sisačkoj ulici u Popovači Projekt u pripremi Prometna infrastruktura 1.500.000,00 kn
94. Grad Popovača Uređenje sportskog centra “Moslavac” u Popovači Projekt u pripremi Društvena infrastruktura 3.000.000,00 kn
95. Grad Popovača Uređenje tradicijske okućnice/trijema Projekt u pripremi Kultura, turizam 2.800.000,00 kn
96. Grad Popovača/

JUPP Lonjsko Polje

Izgradnja Prijamnog centra na ulazu u PP Lonjsko polje – Osekovo Idejni projekt Turistička infrastruktura 6.000.000,00 kn
97. Grad Garešnica Rekonstrukcija lokalne Županijske ceste Kapelica – Dišnik : ŽCL 37138 Pripremljeni projekt

(2013.-2013.)

Prometna infrastruktura 2.500.000,00 kn
98. Grad Garešnica Izgradnja Dječjeg vrtiča i rekonstrukcija prilazne ceste Pripremljeni projekt

(2013.-2015.)

Društvena infrastruktura 10.420.193,00 kn
99. Grad Garešnica Rekonstrukcija Županijske ceste kroz Veliki Pašijan Pripremljeni projekt

(2013.-2013.)

Prometna infrastruktura 2.600.000,00 kn
100. Grad Garešnica Rekonstrukcija i uređenje Hrvatske knjižnice i čitaonice “Đuro Sudeta” Projekt u pripremi

(2013.-2014.)

Kultura 5.000.000,00 kn