LAG “MOSLAVINA” OSTVARIO PREDUVJETE ZA OBJAVU PRVIH LAG NATJEČAJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede, u posljednjih nekoliko mjeseci, intenzivno su radili na stvaranju potrebnih preduvjeta za objavu LAG natječaja te su izrađeni Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera, Smjernice za provedbu postupka odabira projekata, a kontinuirano se provodi obrada zaprimljenih Zahtjeva za promjenu (izmjena/usklađivanje odabranih lokalnih razvojnih strategija, izmjena podataka iz evidencije korisnika i Zahtjeva za potporu).

Kako bi omogućila što bržu i kvalitetniju provedbu LAG natječaja, Agencija za plaćanja je za tip operacije 6.3.1. pripremila te 9. veljače 2018. odabranim LAG-ovima dostavila paket natječajne dokumentacije i educirala odabrane LAG-ove za provedbu natječaja za tip operacije 6.3.1., a isto će biti provedeno i za ostale tipove operacija koji će se provoditi tijekom 2018. godine kroz LAG natječaje. Dostavom paketa natječajne dokumentacije, uz obvezne pripreme internih procedura, omogućena je objava LAG natječaja svim odabranim LAG-ovima koji su uskladili/izmijenili svoje lokalne razvojne strategije.

S obzirom da je LAG Moslavina ostvario gore navedene preduvjete već početkom ožujka planirana je objava prvog LAG Natječaja. Pozivamo sve zainteresirane nositelje projekata (korisnike) koji imaju prebivalište ili sjedište (zavisno o organizacijskom obliku) na području obuhvata LAG-a “Moslavina” da se informiraju putem službene web stranice o predstojećim aktivnostima vezanim za provedbu natječaja sukladnom tipu operacije 6.3.1.

Redoslijed kojim će LAG “Moslavina” provoditi natječaje ostalih tipova operacije uskoro će biti poznat, o čemu će svi nositelji projekata biti pravovremeno obaviješteni.