g1ecj9jA

LAG MOSLAVINA I NAKON KONAČNE RANG LISTE PRVORANGIRANI LAG NA LEADER NATJEČAJU IZ PRR

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odabrala je 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u PRR 2014. – 2020. LAG-ovima je ukupno dodijeljeno 463.096.945,70 kn za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020«.

Nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima i ponovne administrativne obrade od strane APPRRR-a, te postupka uvećanja javne potpore uslijed viška raspoloživih sredstava LAG Moslavina ostao je prvorangirani LAG s 85 bodova i kao odabrani LAG od strane APPRRR-a ostvario ukupnu potporu u iznosu od 12.625.547,76 kn. Ovakav uspjeh LAG-a Moslavina nije slučajnost već rezultat kontinuiranog rada i ozbiljnog pristupa LEADER programu kojeg u ovom programskom razdoblju treba dobro iskoristiti i time bolje doprinijeti razvoju ovog područja.

Veći dio potpore u iznosu od 9.619.469,00 kn, predviđen je za provedbu Podmjere 19.2., i isti će LAG dalje plasirati, putem javnih poziva i potpora, za kvalitetne manje projekte zainteresiranim korisnicima s LAG područja. LAG planira u svakoj jedinici lokalne samouprave, koja je na području LAG-a Moslavina, realizirati bar jedan projekt putem Podmjere 7.4. iz PRR koja se odnosi na „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“. Planirani projekti odnose se na rekonstrukciju domova, kulturnih centara, izgradnju dječjih igrališta i sl. Veći dio sredstava namijenjen za potpore plasirat će se putem javnih poziva za projekte u poljoprivredi, sukladno odabranim mjerama iz Programa ruralnog razvoja, a LAG Moslavina jači je naglasak dao projektima mladih i malih poljoprivrednih gospodarstava te diversifikaciji poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na turistički sektor. To znači da će LAG raspisivati javne pozive za odabrane mjere iz LRS koje su sukladne slijedećim Podmjerama iz PRR: 6.3.1., 6.4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.4.1. i 8.5.2.

Dio ostvarenih sredstava, u iznosu od 480.000,00 kn, planiran je za provedbu 2 projekta suradnje, koji će se provoditi s drugim LAG-ovima iz RH, ali i ostalih zemalja EU. Projektima suradnje pokušat će se obuhvatiti veći dio zainteresiranih korisnika, članova LAG-a, koji će kroz sastanke, studijska putovanja te razmjenu iskustava osmisliti projekt i zajedno ga provesti. Projekti suradnje planirani su u sektoru pčelarstva, ali i turističkom sektoru, čiji razvoj na području Moslavine ima velik potencijal.

Iznos od 2,5 milijuna kuna namijenjen je za redovan rad LAG-a do 2022. godine, ali i za daljnje animacijske, promidžbene i edukativne aktivnosti, s kojima će LAG Moslavina ponovno započeti u 2017. godini.

LAG Moslavina poziva sve zainteresirane sudionike ruralnog razvoja da ove godine intenzivno prate Web i Facebook stranice LAG-a kako bi bili upoznati s njegovim radom te se priključe aktivnostima kako bi lakše i kvalitetnije iskoristili ostvarena sredstva i zajednički doprinijeli boljem razvoju lijepe nam Moslavine.

Provedbom ovog LEADER projekata našim će se poljoprivrednicima, ali i ostalim dionicima ruralnog razvoja, omogućiti povlačenje više EU sredstava koja bi uz brojne mogućnosti provedbe i ostalih projekata trebala doprinijeti boljem razvoju naših ruralnih sredina, otvaranju novih radnih mjesta te zadržavanju mladih ljudi na našim prostorima.

Konačnu rang listu LAG-ova možete vidjeti ovdje.