Članovi

gradovi, općine, tvrtke, obrti, udruge, opg
Red.br. Naziv JLS/ tvrtke/ udruge/ OPG-a Ime i prezime predstavnika/ kontakt
1. Grad Čazma
OIB: 81963437417
Dinko Pirak
043/771-052
dinko.pirak@cazma.hr
2. Grad Garešnica
OIB: 58382750026
Tomislav Anđal
043/675-930
ured-gradonacelnika@garesnica.hr
3. Grad Ivanić-Grad
OIB: 52339045122
Javor Bojan Leš
01/2831-360
gradonacelnik@ivanic-grad.hr
4. Grad Kutina
OIB: 41888874500
Andrija Rudić
044/692-010
rudic@kutina.hr
5. Grad Popovača
OIB: 73945204941
Josip Mišković
044/679-750
gradonacelnik@popovaca.hr
6. Općina Križ
OIB: 94115544733
Marko Magdić
01/2831-510
marko.magdic@opcina-kriz.hr
7. Općina Lipovljani
OIB: 63615625510
Mario Ribar
044/676-004
mario.ribar@lipovljani.hr
8. Općina Velika Ludina
OIB: 40049402481
Dražen Pavlović
044/658-250
drazen.pavlovic1@sk.t-com.hr
9. Općina Hercegovac
OIB: 77012001014
Boro Bašljan
044/524-560
bbasljan@gmail.com
10. Općina Dubrava
OIB: 37279932922
Branimir Katalenac
091/2725-822
nacelnik@opcina-dubrava.hr
11. Općina Kloštar-Ivanić
OIB: 79600799680
Željko Filipović
01/2823-154
nacelnik@klostar-ivanic.hr
12. Općina Velika Trnovitica
OIB: 87993861361
Ivan Marković
043/541-028
opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr
13. Turistička zajednica grada Kutine
OIB: 56575358641
Ivana Grdić
099/6810-004
ured@turizam-kutina.hr
14. Turistička zajednica Grada Čazme
OIB: 39356003063
Dinko Pirak
043/773-086
turisticka.zajednica.cazma@bj.t-com.hr
15. Turistička zajednica Sjeverna Moslavina
OIB: 33393263394
Tomislav Anđal
043/533-002
tz-garesnica@garesnica.hr
16. Turistička zajednica grada Popovače
OIB: 76631082608
Ivana Marušić
044/679-750
turisticka.zajednica@popovaca.hr
17. Turistička zajednica općine Lipovljani
OIB: 29149781856
Eduard Bogović
098/222-080
info@pp-lonjsko-polje.hr
18. Čazmatrans-Nova d.o.o.
OIB: 04767584912
Branka Mikuleta
098/226-273
branka.mikuleta@cazmatrans.hr
19. IntraLighting d.o.o.
OIB: 25470908832
Marica Tičak
043/227-114
marica.ticak@intra-lighting.com
20. Interprodizajn d.o.o.
OIB: 42735352218
Željko Horvatinović098/468-408zeljko.horvatinovic@gmail.com
21. Petek tours – putnička agencija d.o.o. za turizam, prijevoze i usluge
OIB: 78345429095
Miroslav Petek
099/3117-031
renata.hrastic@petek-tours.hr
22. Hoteli Daim
OIB: 16174520765
Vesna Glavica-Svoboda
098/351-088
vglavica@hotel-kutina.hr
23. Drvna industrija Novoselec d.o.o.
OIB: 09030392104
Šime Svetina
01/2897-026
sime.svetina@din.hr
24. Komunalije d.o.o.
OIB: 88859295468
Ivan Beljan
091/1771-011, 043/771-012
komunalije.d.o.o.cazma@bj.htnet.hr
25. Moslavina proizvodi d.o.o.
OIB: 79916891256
Josip Vinceković
099/2394-776
moslavina.proizvodi@gmail.com
26. O.G. Letec d.o.o.
OIB: 03812477888
Josip Letec
098/1727-618
le-grad@le-grad.hr
27. Razvojna agencija Čazma d.o.o.
OIB: 78157023515
Goranka Vojnović
099/2771-194
razvojna.cazma@cazma.hr
28. Poljostroj d.o.o.
OIB: 23848384309
Snježana Borak
098/341-159, 01/2726-229
poljostroj@poljostroj.hr
29. OPG Burek
OIB: 95204438948
Emina Burek
098/9301-603
emina.burek@zg.htnet.hr
30. DUG- Dijabetička udruga Garešnica
OIB: 18963071022
Branko Predragović
097/7732-381
garesnica.dug@gmail.com
31. Folklorni ansambl “Zdenac” Garešnica
OIB: 18761169810
Romana Fezi Martinić
098/1685-032
marfil@bj.t-com.hr
32. Gareš’ki kulturni centar- GKC Garešnica
OIB: 94462244706
Vjekoslav Martinić
098/706-064
vjekoslav.martinic@gmail.com
33. OPG Branko Kovačić
OIB: 05907744269
Branko Kovačić
098/436-816
branko.kovacic2@gmail.com
34. Seoski turizam Pirak
OIB: 47838819494
Kristina Pirak
098/799-439
pirakkristina@gmail.com
35. Centar za kulturu Čazma Gradski muzej Čazma
OIB: 77577225503
Jadrnka Kruljac Sever
091/7917-004, 043/771-037
ck-cazma@inet.hr
36. Gradska knjižnica Slavka Kolara
OIB: 09555862985
Vinka Jelić Balta
099/7032-635
gradska.knjiznica.cazma@email.t-com.hr
37. OPG Ivana Cicak
OIB: 15141235473
Ivana Cicak
099/828-8857
cicak.ib@gmail.com
38. Pčelarska udruga “Dr. Đuro Sulimanović”
OIB: 42525981324
Boško Banaj
098/811-130
bbanaj@gmail.com
39. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta Pododbor Garešnica
OIB: 37936288471
Nikola Radošević
099/5072-034
garesnica@prosvjeta.net
40. Pčelarska udruga Cvijet Garešnica
OIB: 04460328169
Nemanja Vlahović
099/6801-115
pu-cvijet@pu-cvijet.hr
41. Udruga OPG-a Agricola
OIB: 52852807961
Aida Sučić
091/7347-313
sucic.aida@gmail.com
42. Informatički klub Virus- Kapelica
OIB: 91889382992
Mario Juretić
098/672-481
virus.kapelica@gmail.com
43. OPG Josip Slama
OIB: 97428611487
Josip Slama
095/393-9526
agronista@gmail.com
44. GastroGar ugostiteljski obrt
OIB: 00139653595
Danijela Crnjak Andri
091/5725-012, 043/532-300
danijela.crnjak@bj.t-com.hr
45. Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.
OIB: 86243298633
Vida Iličić
098/438-454
vida@pc-garesnica.hr
46. Češka beseda Hercegovac
OIB: 93466138612
Maja Angjal
098/9282-111
ceskabesedahercegovac@gmail.com
47. KUD “Slavko Kolar” Palešnik
OIB: 47401966242
Josip Oršić
098/9828-677
kud-slavkokolar@net.hr
48. OPG Ćuk
OIB: 85839895388
Mirjana Ćuk
098/9828-677
opg.cuk@gmail.com
49. KUD “Ivanić” Ivanić- Grad
OIB: 82681730780
Dušanka Žanić
091/600-4767
kud.ivanic@gmail.com
50. Udruga proizvođača bučinog ulja Hrvatske
OIB: 29039077734
Marica Svetlečić
099/7835-646
marica.svetlečić@ivanic-grad.hr
51. OPG Ciganović
OIB: 68089799619
Neven Ciganović
091/6000-940
info@magare.hr
52. Kezele- vino
OIB: 79019373806
Janko Kezele
091/7846-547
info@kezele-vino.hr
53. OPG Dario Bunjevac
OIB: 67076873945
Dario Bunjevac
098/9647-321
dario.bunjevac@gmail.com
54. Poljoprivredna zadruga Lugarnica
OIB: 41929211394
Ljiljana Biroš Pereš
095/505-8392
boris.hercegovac@gmail.com
55. Amatersko kazalište Josip Badalić- Križ
OIB: 01308054243
Ivana Posavec Krivec
091/2824-504
ivanaposaveckrivec@gmail.com
56. Društvo naša djeca “Vladimir Nazor” Križ
OIB: 86880132515
Ivana Posavec Krivec
095/8072-948
ivanaposaveckrivec@gmail.com
57. Društvo za poljepšanje Križa i okolice
OIB: 35783036727
Zlatko Hrastić
091/1603-061, 01/2821-334
dpo.kriz@gmail.com
58. KUD Graničar Križ
OIB: 60199766745
Stevo Turčinović
095/8289-195
sturcinovic@foerch.hr
59. Bioplanta, obrt za proizvodnju ljekovitog , aromatičnog i začinskog bilja
OIB: 45851115959
Gordana Derežić
092/2893-050
bioplanta.hr@gmail.com
60. Inovativna Internet udruga vina E-vinarstvo
OIB: 55382631954
Jovica Nikšić
098/735-994
jnixic@gmail.com
61. Kutinska organizacija mladih
OIB: 75816679502
Jakov Rakić
091/5381-261
udruga.koma@gmail.com
62. Udruga OSI- osoba s invaliditetom Kutina
OIB: 45430083021
Jozefina Kranjčec
091/6230-009
udruga-osi@hi.t-com.hr
63. Zaklada Sandra stojić
OIB: 42562463823
Biserka Stojić
098/376-259
zaklada.sandra.stojic@gmail.com
64. Udruga pčelara “Metvica” Kutina
OIB: 20429135763
Darko Bohatka
098/281-682
bohatka.darko@gmail.com
65. Udruga za ruralni razvoj “Moslavačka gora”
OIB: 01858666455
Davor Džorlev
098/962-9218
rurazmo@gmail.com
66. Pučko otvoreno učilište Kutina
OIB: 53390324352
Jasminka Molnar
099/4382-882
ravnateljica@pou-kutina.hr
67. OPG Irena Vozdecki
OIB: 89990074658
Miroslav Vozdecki
091/430-9188, 098/430-918
miroslav.vozdecki@gmail.com
68. OPG Nataša Đozo
OIB: 02472926704
Sven Đozo
098/290-622
svendozo@net.hr
69. OPG Željko Lenart
OIB: 83075008251
Željko Lenart
099/8082-387, 044/682-129
zlenart2@gmail.com
70. Razvojna agencija Mrav d.o.o.
OIB: 05720555510
Jasmina Cvetković-Braim
098/1716-423, 044/659-078
jasmina.cvetkovic@ra-mrav.hr
71. “Autoprijevoznik” i usluge kombajniranja Magdić
OIB: 39178546526
Miroslav Magdić
098/261-114
magdic2010@gmail.com
72. KUD “Repušnica” Repušnica
OIB: 75939812773
Sanja Durbek
099/2108-561
sanja.durbek@sk.t-com.hr
73. OPG Magdić Tomislav
OIB: 41751142697
Tomislav Magdić
099/7015-650
magdic.t@gmail.com
74. Poljoprivredni obrt “Kopecki”
OIB: 66202532148
Anđelko Kopecki
091/3052-024
kopecki@net.hr
75. Udruga radionica – Narodno tkivo i vezivo “Osekovo”
OIB: 34729364449
Anđa Kunštek
099/2134-585
andja.kunstek@gmail.com
76. Udruga pčelara “Lipa” Popovača
OIB: 75955068593
Drago Plaščar
091/5684-620
drago.plascar@sk.t-com.hr
77. OPG Florijanović Ivica
OIB: 51354112899
Ivica Florijanović
098/1304-111
ivicaflorijanovic@yahoo.com
78. OPG Tomislav Vrabec
OIB: 57653404547
Tomislav Vrabec
098/160-1355
tomislav.vrabec@syngenta.com
79. Voćari i vinogradari Moslavine
OIB: 01252121290
Marijan Gašparec
098/950-9135
marijangasparec@net.hr
80. Ženski vokalni sastav “Ive”
OIB: 51290460483
Dušanka Žanić
091/600-4767
duska.zanic@gmail.com
81. OPG Milan Noha
OIB: 25672318626
Milan Noha
095/514-9256
bozena.lukas@yahoo.com
82. Plodovi zemlje d.o.o.
OIB: 32198167973
Danijel Kruljac
099/233-4955
danijel.kruljac@hotelgaric.com