Kreću nove potpore za poljoprivrednike – Podmjere 4.1 i 4.2

Krajem ovog i početkom sljedećeg mjeseca bit će otvoreni natječaji iz Podmjere 4.1. i 4.2. za proizvodnju, preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a ulaganja kroz dvije mjere pokrivaju najširi spektar troškova koje poljoprivrednici mogu imati za svoje investicije.

Za što se dodjeljuju bespovratna sredstva?

Poljoprivrednici svojim projektima mogu financirati npr. podizanje novih nasada, gradnju i opremanje svih vrsta objekata za uzgoj životinja, bilja i kultura, objekata za preradu i skladištenje, gradnju upravnih objekata u funkciji osnovne djelatnosti, nabavu traktora, ostale mehanizacije, opreme i gospodarskih vozila te izgradnju sustava za navodnjavanje. Prihvatljivi su troškovi u sektoru prerade mlijeka, mesa, peradarstva, voća i povrća, bilja, cvijeća, maslina te pčelinjih proizvoda. Moguće je financirati izgradnju sustava za obradu otpadnih voda, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda kao i kupnju zemljišta (do 10% vrijednosti). I još mnogo toga….

Visina bespovratnih potpora do 5.000.000 EUR

Sredstva  bespovratne potpore osiguravaju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 €, a najviša 5.000.000 €. Osnovni intenzitet potpore je 50% i može se uvećati do 90% u slučaju mladih poljoprivrednika, ekološke proizvodnje ili ulaganja u područja sa prirodnim ograničenjima. Projekti se, ovisno o Podmjeri, prijavljuju od 28.10.-15.01.2015.

Veliki interes / Ranije prijave imaju veće šanse

U prošlom, prvom natječaju iz istih Podmjera, poljoprivredna gospodarstva prijavila su ukupno 1.280 projekata tražeći prosječnu potporu od 69% u ukupnom iznosu od 2,6 milijardi kuna. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata i ulaganja iznosila je 3,9 milijardi kuna. Zainteresiranima savjetujemo da pripremi projekata pristupe što prije, kako bi svoje projekte prijavili odmah nakon otvaranja gore spomenutog roka.

Više informacija o navedenim natječajima moći ćete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.ruralnirazvoj.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr.

Tags: , , , ,