opg1

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV ZA ISPLATU PRVE RATE POTPORE ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE – 6.3.1.

U tijeku je izdavanje konačnih odluka o dodjeli sredstava za operaciju 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Potpora predviđena ovim natječajem povećana je za 1,86 milijuna eura, pa sredstva javne potpore iznose ukupno 16.860.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, umjesto predviđenih 15 milijuna eura. Time će biti omogućeno financiranje svih projekata malih poljoprivrednika koji su ispunili kriterije Pravilnika i Natječaja. Svakom poljoprivredniku odobrava se fiksna potpora u iznosu od 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti – odnosno financira im se 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Ovu potporu mali poljoprivrednici mogu iskoristiti za kupnju domaćih životinja, bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju zemljišta, mehanizacije i opreme te kupnju, građenje ili opremanje objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade. U okviru ove operacije mogu se podizati novi nasadi, poboljšati kvaliteta poljoprivrednog zemljišta te izgraditi objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Potpora unutar podmjere 6.3 može se dodijeliti samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014-2020 po jednom malom poljoprivrednom gospodarstvu.

Svi projekti malih poljoprivrednika koje je odobrila Agencija za plaćanja mogu biti isplaćeni u 2 rate – 50% potpore korisnici mogu zatražiti odmah nakon Odluke o dodjeli sredstava, a preostalih 50% nakon provedenih aktivnosti iz poslovnog plana.

Na ovom linku  nalazi se  Vodič za podnošenje zahtjeva za isplatu 1.rate.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s APPRRR će uskoro organizirati i radionice diljem RH, na koje će ciljano biti pozivani korisnici operacije 6.3.1, kako bi se na vrijeme upoznali sa svim detaljima vezanim uz realizaciju ugovorenih aktivnosti.