JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – IZRADA BRAND STRATEGIJE MOSLAVINE

LAG-a „Moslavina“ raspisuje javni poziv za dostavu ponuda – Izrada Brand strategije Moslavine uz prijenos znanja i vještina na izgradnji branda područja, a koja će se  izrađivati u sklopu projekta suradnje „Turizmom razvijamo područje“ Podmjera 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti projekta suradnje LAG-a”, TO 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje” u okviru Mjere 19 “LEADER – CLLD”.

Sve informacije za dostavu ponuda nalaze se u Pozivu za dostavu ponuda.