JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA U 2017. GODINI

Sisačko-moslavačka županija je na web stranici objavila Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore sukladno Programu dodjele potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2017. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore Sisačko-moslavačke županije za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2017. godini s ciljem poticanja promocije domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje i to za: znanstveno-stručne skupove, gospodarske manifestacije, lokalno-tradicijske manifestacije i znanstveno-stručna putovanja. Korisnici potpore jesu organizatori i sudionici sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj (OPG, općine, gradovi, savezi udruga, udruge i zadruge registrirani za poljoprivrednu djelatnost). Sredstvima ovog Javnog poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem projekta u vremenskom razdoblju 1. siječanj – 31. prosinac 2017. godine, te se mogu financirati isključivo slijedeći troškovi nastali organizacijom, sudjelovanjem na manifestacijama:

– troškovi tiskanja materijala: brošure, publikacije, kataloga, zbornika radova, plakata, pozivnica, letaka.
– troškovi najma: prostora (dvorane, šatora), štandova.
– troškovi oglašavanja manifestacije
– troškovi cateringa (jelo, piće, kava) – samo za znanstveno-stručne skupove, maksimalno 50% od iznosa ukupne potpore
– troškovi prijevoza za znanstveno-stručan putovanja.

Kako se prijaviti?

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem propisanih obrasca (PRILOG I.-V.). Popunjeni obrazac uz propisane priloge slati isključivo poštom preporučeno s povratnicomna adresu:

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, S i A. Radića 36, 44000 Sisak, »Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija u 2017. godini“.

Rok za prijavu je do 21. travnja 2017. godine.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Tihana Likarević, stručna suradnica u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo (tihana.likarevic@smz.hr).

Dokumentaciju za predmetni poziv preuzmite ovdje:

http://www.smz.hr/…/234-potpore-za-organizaciju-i-sudjelova…