IZMJENA 2. LAG NATJEČAJA ZA TO 2.1.1 “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a”

Prema uputama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu APPRRR) napravljene su predložene izmjene 2. LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ (u daljnjem tekstu LRS) za TO 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz PRR.

Promjene su napravljene u Prilogu III „Opis projekta“ u poglavlju 10 (na str.11), koji je sastavni dio suglasnosti/odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, a odnose se na informaciju da ulaganje mora biti u skladu s LRS LAG-a, a ne i s razvojnim dokumentom JLS. Također je potrebno opisati usklađenost projekta s LRS LAG-a „Moslavina“.

Sukladno navedenom promijenjen je dio Priloga III „Opis projekta“ u navedenom poglavlju koji sada glasi:

„10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM LAG-a „MOSLAVINA“

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s LRS)“

APPRRR također objašnjava da se za najvišu vrijednost projekta, koja iznosi 100.000 €, uzima u obzir vrijednost projekta bez PDV-a, neovisno o tome ima li nositelj projekta prava na odbitak PDV-a ili ne.

Prilog III_Opis projekta_LAG Moslavina – izmjena