IZMJENA 1. LAG NATJEČAJA LAG-a „MOSLAVINA“

Upravni odbor LAG-a „Moslavina“ donosi odluku o izmjeni  1. LAG Natječaj za TO 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  i donosi Odluku o istom.

LAG Natječaj se mijenja u slijedećem dijelu:

„Raspoloživa sredstva: 1.446.666,00 HRK.“ – navedena rečenica se mijenja i glasi:

„Raspoloživa sredstva: 3.783.588,00 HRK.“

Isto je potrebno zbog planiranog i odobrenog povećanja alokacije za 1. LAG Natječaj i povećanja broja potpora sa prvotno planiranih 13 na 34, definirane u odobrenoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a “Moslavina”.

Nedavno su stupile na snagu izmjene Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Pripreme i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., kojim se LAG-ovima omogućuje retroaktivno povećanje alokacije za već raspisani 1. LAG Natječaj, a sve zbog velikog interesa na terenu.

Odluka o izmijeni 1. LAG Natječaja-page-001