natjecajilj

EUROPSKI SOCIJALNI FOND (EFS) RASPISAO 3 NATJEČAJA U PODRUČJIMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA, OBRAZOVANJA I DOBROG UPRAVLJANJA

Pregled trenutno otvorenih ESF natječaja od kojih se na neke LAG-ovi ne mogu javljati, ali su natječaji zanimljivi za ruralno područje, a na neke se mogu javljati LAG-ovi ili izravno, ili u partnerstvu s drugim dionicima (školama i sl.).

1) ESF natječaj: Umjetnost i kultura za mlade.

LINK: https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-129/fondovi-europske-unije/ministarstvo-kulture-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-umjetnost-i-kultura-za-mlade-op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/3752

ESF LINK: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/

Ovo je natječaj na koji se LAG-ovi ne mogu javljati, čak niti kao partneri, osim ako nisu u svoje statute stavili da se bave kulturom i umjetnošću te pružanjem socijalnih usluga; ali je ovo jako zanimljiv natječaj za KUD-ove i slične organizacije u ruralnom području.

Prihvatljivi prijavitelji:

– umjetničke organizacije
– udruge u području kulture i umjetnosti
– udruge u području socijalne djelatnosti
– zaklade
– ustanove u kulturi
– JL/RS

Prihvatljivi partneri:

Isti kao i prijavitelji.

Prihvatljive djelatnosti:

Skupina A – rad s mladima u srednjim školama

Skupina B – rad s mladima u nepovoljnom položaju (nezaposleni, manjine i sl.)

Skupina C – produkcija i provedba kulturno-umjetničkih programa

Iznos potpore: 100.000 – 1 mil. kn.

Intenzitet potpore: 100%

Trajanje projekata: 6- 18 mjeseci

Rok za prijavu: 28.02.2017.

___________________________________________________________________________

2) ESF natječaj: Cjeloživotno učenje.

LINK: http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/unaprjedenje-pismenosti-temelj-cjelozivotnog-ucenja/

ESF LINK: http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/

Natječaj u kojem LAG-ovi mogu biti partneri (osnovnim ili srednjim školama).

Prihvatljivi prijavitelji: osnovne i srednje škole

Prihvatljivi partneri: 

– osnovne i srednje škole
– JL/RS
– učenički domovi
– lokalne i regionalne razvojne agencije
– visoka učilišta
– znanstvene organizacije
– udruge (LAG-ovi su prihvatljivi partneri)
– trgovačka društva (vidite u Uputama koja točno)
– javne ustanove za kulturu (knjižnice, muzeji i sl.)
– dječji vrtići
– ustanove za obrazovanje odraslih

Prihvatljive djelatnosti:

Cjeloživotno učenje, razvoj kapaciteta nastavnika i učenika, opremanje škola i knjižnica te razvoj pismenosti, osobito:

– informacijska pismenost
– digitalna pismenost
– čitalačka pismenost
– medijska pismenost
– matematička pismenost
– prirodoslovna pismenost
– financijska pismenost
– multikulturalna pismenost
– strani jezici

Trajanje projekata: 18 – 24 mjeseci

Iznos potpore: 500.000 – 1,5 mil. kn

Intenzitet potpore: 100%

Rok za prijavu: 27.03.2017.

___________________________________________________________________________

3) ESF natječaj: Podrška partnertsvu OCD i visokoobrazovnih ustanova.

LINK: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1321

ESF LINK: http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/

LAG-ovi mogu biti i prijavitelji i partneri. Jako zanimljiv natječaj za razvoj suradnje udruge (npr. LAG-ova) i visokoškolskih ustanova ili znanstvenih instituta na razvoju praktične nastave i kurikuluma za studente.

Specifični ciljevi natječaja: 

Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete OCD kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama. Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog jačanja društvene odgovornosti nastavnika i studenata.

Indikatori:

– broj izrađenih i provedenih programa mentorstva
– broj osposobljenih nastavnika i zaposlenika OCD
– broj uključenih studenata
– broj uključenih volontera
– broj volonterskih sati
– vrijednost volonterskog rada

Prihvatljivi prijavitelji: udruge, zaklade, socijalne zadruge, ustanove ili pravne osobe vjerskih zajednica.

Obavezni partneri: najmanje 1 javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja ili javni znanstveni institut.

Ostali (neobavezni) partneri: OCD ili JL/RS

Iznos potpore: 500.000 – 1.200.000 kn

Intenzitet potpore: 100%

Trajanje projekata: 12-24 mjeseca

Rok za prijavu: 28.2.2017.