DJELATNICE LAG-a MOSLAVINA SUDJELOVALE NA DRUGOM HRVATSKOM RURALNOM PARLAMENTU

Na Drugom hrvatskom ruralnom parlamentu održanom u Općini Sveti Martin na Muri od 20. – 22. travnja 2017. LAG-a Moslavinu se predstavljale djelatnice Anica Lenart i Gabrijela Javorski.

Organizatori drugog HRP-a su bili: Hrvatska mreža za ruralni razvoj, LAG Međimurski doli i bregi, Općina Sveti Martin na Muri i Lifeclass terme Sveti Martin.  Suorganizator radionice bila je Međimurska županija, a pokrovitelji iste Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.  Tema Drugog hrvatskog ruralnog parlamenta je „Suradnja kao preduvjeta cjelovitog razvoja“. Pod suradnjom se misli na suradnju dionika ruralne zajednice, suradnju s javnom upravom, s gospodarskim sektorom, interdisciplinarnu suradnju osobito sa istraživačkom i znanstvenom zajednicom te suradnju na prijenosu iskustava i učenje na primjerima dobre prakse.

Na HRP sudjelovalo je više od 300 predstavnika, a na zanimljivim radionicama organiziranim u sklopu HRP raspravljalo se o slijedećim temama: Razvoj zajednice pristupom odozdo (LEADER/CLLD), Inovativni pristup zajednici, Inovativni pristupi u poljoprivredi, Inovativni oblici ruralnog turizma, RC 5. Koncept „nula kilometara“: lokalna hrana na lokalnom stolu, Društveno poduzetništvo – zajednica ispred profita, Baština i identitet ruralnih prostora kao polazište za razvoj.

Posljednjih četvrt stoljeća jača spoznaja o tome da uspjeh ruralnog razvoja u velikoj mjeri ovisi o izravnoj uključenosti stanovnika ruralnih područja. Ruralne zajednice i njihovi članovi nisu samo primatelji vladinih potpora, već trebaju postati aktivni sudionici u procesima osmišljavanja, određivanja i provedbe politike ruralnog razvoja na svom području. Međimurska županija odličan je primjer uključenosti mnogih dionika u ruralnom razvoju svoje sredine pa su se na terenskim radionicama mogli vidjeti zanimljivi primjeri dobre prakse.

Predstavnici lokalnih zajednica iz ruralnih prostora u desetak europskih zemalja koriste ruralne parlamente da ojačaju svoj glas i utjecaj na donošenje odluka koje izravno utječu na njihov život. Ruralni parlamenti (RP) su redovita godišnja ili dvogodišnja događanja u nizu europskih zemalja: Švedska je organizirala prvi ruralni parlament još 1989. godine, Estonija 1996. godine. Posljednjih su godina ruralne parlamente organizirale Slovenija, Latvija i Škotska a od 2013. godine održava se i bijenalni Europski ruralni parlament.