EU

PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2017. GODINU

Poštovani korisnici,

Kako je i najavljeno, od jučer, 01. veljače, na stranici Programa ruralnog razvoja možete pogledati Plan objave natječaja za 2017. godinu. Plan se može pretraživati na način da se selektiraju otvoreni natječaji, zatvoreni natječaji kao i ukupan popis natječaja s aktualnim statusom.

POVEZNICA NA UKUPAN POPIS NATJEČAJA S AKTUALNIM STATUSOM:

http://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/

http://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/

Podsjećamo da se svi upiti za trenutno otvorene natječaje mogu postaviti putem novog sustava Upita i odgovora dostupnom u ovoj poveznici:

http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/

Vaše upite vezane za druge natječaje koji u ovom trenutku nisu otvoreni možete postavljati i dalje putem iste adrese e – pošte: eafrd@mps.hr.

Plan objave natječaja dostupan je ovdje:

http://ruralnirazvoj.hr/cat/natjecaji/otvoreni/

Nova prilika za promociju hrvatskih poljoprivrednih proizvoda – za programe informiranja i promocije potpora do 80%

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Otvoreni su novi pozivi za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu EU i u trećim zemljama.

Link na Ministarstvo poljoprivrede ovdje.

Europska komisija objavila je na stranici drugi poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu Europske unije i u trećim zemljama u skladu sa UREDBOM (EU) br. 1144/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008.

Link možete pronaći ovdje. 

Rok za podnošenje prijedloga jest 20. travnja 2017., 17 sati CET (srednjoeuropsko vrijeme).

Ekonomska klinika organizira skup edukativnih predavanja „Akademija za OPG“

Ekonomska klinika, neprofitna organizacija studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koji u suradnji s mentorima i vanjskim suradnicima pružaju pomoć građanima, neprofitnim udrugama te mladim i socijalnim poduzetnicima, po drugi put organizira „Akademiju za OPG“.

Akademija za OPG je zamišljena kao obrazovni program za sve OPG-ove koji se žele dodatno educirati o mogućnostima poslovnog usmjerenja prema poljoprivredi, o procesu apliciranja za sredstva iz EU fondova za male OPG-ove, pisanja poslovnog plana, efikasnog korištenja energenata, zadrugama i udruživanju te poticanju mladih na poduzetništvo u poljoprivredi.

Edukacije su besplatne, uz prethodnu najavu, i održavat će se u prostoru Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu. Akademija je koncipirana kao set od tri odvojena predavanja, u sljedećim terminima: 13.1., 27.1 i 10.2.

LINK OVDJE.

Drugo predavanje se održava u petak 27.1.2017. od 17:00 u dv. 4, doc.dr.soc. Branka Sakić Bobić održat će predavanje na temu iz menadžmenta i poduzetništva OPG-a, a dr.sc. Marina Tomić iz marketing za OPG. Prijaviti se možete ovdje.

EUROPSKI SOCIJALNI FOND (EFS) RASPISAO 3 NATJEČAJA U PODRUČJIMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA, OBRAZOVANJA I DOBROG UPRAVLJANJA

Pregled trenutno otvorenih ESF natječaja od kojih se na neke LAG-ovi ne mogu javljati, ali su natječaji zanimljivi za ruralno područje, a na neke se mogu javljati LAG-ovi ili izravno, ili u partnerstvu s drugim dionicima (školama i sl.).

1) ESF natječaj: Umjetnost i kultura za mlade.

LINK: https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-129/fondovi-europske-unije/ministarstvo-kulture-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-umjetnost-i-kultura-za-mlade-op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/3752

ESF LINK: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/

Ovo je natječaj na koji se LAG-ovi ne mogu javljati, čak niti kao partneri, osim ako nisu u svoje statute stavili da se bave kulturom i umjetnošću te pružanjem socijalnih usluga; ali je ovo jako zanimljiv natječaj za KUD-ove i slične organizacije u ruralnom području.

Prihvatljivi prijavitelji:

– umjetničke organizacije
– udruge u području kulture i umjetnosti
– udruge u području socijalne djelatnosti
– zaklade
– ustanove u kulturi
– JL/RS

Prihvatljivi partneri:

Isti kao i prijavitelji.

Prihvatljive djelatnosti:

Skupina A – rad s mladima u srednjim školama

Skupina B – rad s mladima u nepovoljnom položaju (nezaposleni, manjine i sl.)

Skupina C – produkcija i provedba kulturno-umjetničkih programa

Iznos potpore: 100.000 – 1 mil. kn.

Intenzitet potpore: 100%

Trajanje projekata: 6- 18 mjeseci

Rok za prijavu: 28.02.2017.

___________________________________________________________________________

2) ESF natječaj: Cjeloživotno učenje.

LINK: http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/unaprjedenje-pismenosti-temelj-cjelozivotnog-ucenja/

ESF LINK: http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/

Natječaj u kojem LAG-ovi mogu biti partneri (osnovnim ili srednjim školama).

Prihvatljivi prijavitelji: osnovne i srednje škole

Prihvatljivi partneri: 

– osnovne i srednje škole
– JL/RS
– učenički domovi
– lokalne i regionalne razvojne agencije
– visoka učilišta
– znanstvene organizacije
– udruge (LAG-ovi su prihvatljivi partneri)
– trgovačka društva (vidite u Uputama koja točno)
– javne ustanove za kulturu (knjižnice, muzeji i sl.)
– dječji vrtići
– ustanove za obrazovanje odraslih

Prihvatljive djelatnosti:

Cjeloživotno učenje, razvoj kapaciteta nastavnika i učenika, opremanje škola i knjižnica te razvoj pismenosti, osobito:

– informacijska pismenost
– digitalna pismenost
– čitalačka pismenost
– medijska pismenost
– matematička pismenost
– prirodoslovna pismenost
– financijska pismenost
– multikulturalna pismenost
– strani jezici

Trajanje projekata: 18 – 24 mjeseci

Iznos potpore: 500.000 – 1,5 mil. kn

Intenzitet potpore: 100%

Rok za prijavu: 27.03.2017.

___________________________________________________________________________

3) ESF natječaj: Podrška partnertsvu OCD i visokoobrazovnih ustanova.

LINK: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1321

ESF LINK: http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/

LAG-ovi mogu biti i prijavitelji i partneri. Jako zanimljiv natječaj za razvoj suradnje udruge (npr. LAG-ova) i visokoškolskih ustanova ili znanstvenih instituta na razvoju praktične nastave i kurikuluma za studente.

Specifični ciljevi natječaja: 

Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete OCD kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama. Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog jačanja društvene odgovornosti nastavnika i studenata.

Indikatori:

– broj izrađenih i provedenih programa mentorstva
– broj osposobljenih nastavnika i zaposlenika OCD
– broj uključenih studenata
– broj uključenih volontera
– broj volonterskih sati
– vrijednost volonterskog rada

Prihvatljivi prijavitelji: udruge, zaklade, socijalne zadruge, ustanove ili pravne osobe vjerskih zajednica.

Obavezni partneri: najmanje 1 javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja ili javni znanstveni institut.

Ostali (neobavezni) partneri: OCD ili JL/RS

Iznos potpore: 500.000 – 1.200.000 kn

Intenzitet potpore: 100%

Trajanje projekata: 12-24 mjeseca

Rok za prijavu: 28.2.2017.

Primjeri projekata Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) je glavni izvor financiranja za politiku ruralnog razvoja EU.Film objašnjava široki raspon podrške koja je dostupna iz EPFRR-a, značajke ruralnih područja iz više od 20 zemalja članica EU-a, čime  prikazuje nevjerojatnu raznolikost koja postoji u europskom selu.

Izvor stranice EU

Načela LEADER-a

Program LEADER je dizajniran za podršku lokalnim tvrtkama, poljoprivrednicima, šumarima, te skupina onih koji su uključeni u turizam i niz ruralnih poduzeća. LEADER je skraćenica za «Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale». Ovaj pristup u ruralnom razvoju na taj način nastoji da se uključe lokalne zajednice, izgrađuju veze između zainteresiranih strana i postiglo pozitivne promjene odozdo prema gore. Ovaj video istražuje načela koja definiraju LEADER pristup.

LEADER pristup u ruralnom razvoju

Kao zajednica za ruralni razvoj, raspravlja se o konturama Zajednica na čelu lokalnog razvoja, (CLLD) pristupa i mogućeg financiranja iz više  izvora sredstava u sljedećem programskom razdoblju (2014-2020)

Opširnije: Leader

Izvor: web stranice EU 

Ruralni razvoj 2014 – 2020

rural develop

Politika ruralnog razvoja EU-a stalno se razvija kako bi odgovorila na izazove koji se pojavljuju u ruralnim područjima. Najnoviji postupak reforme koji prati opsežnije promjene Zajedničke poljoprivredne politike EU-a (ZZP-a) u osnovi je dovršen u prosincu 2013. odobrenjem osnovnih zakonodavnih akata za razdoblje od 2014. do 2020.

Očekuje se da će detaljnije uredbe („delegirani akti” i „provedbeni akti”) – u kojima će se detaljnije urediti pitanja koja proizlaze iz osnovnog zakonodavstva – biti objavljene tijekom proljeća/ljeta 2014.

Više na stranicama Poljoprivrede i ruralnog razvoja EU-a