Akademija za OPG- Zadruge

Obavijest o trećem predavanjau “Akademije za OPG”. Predavanje organizira Ekonomska klinika na temu: Zadruge i održat će se u petak 01.04.2016. u terminu od 17:00 do 19:00 sati, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Prijave se zaprimaju na sljedećem linku.

Za dodatne informacije možete kontaktirati voditelja projekta “Akademija za OPG”, Ivan Krešimir Janđel, na broj 0994416781.

Ekonomska klinika je neprofitna organizacija studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koji u suradnji s mentorima i vanjskim suradnicima pružaju pomoć građanima, neprofitnim udrugama te mladim i socijalnim poduzetnicima, organizira „Akademiju za OPG“.

Akademija za OPG je zamišljena kao obrazovni program za sve OPG-ove koji se žele dodatno educirati o mogućnostima poslovnog usmjerenja prema poljoprivredi, o procesu apliciranja za sredstva iz EU fondova za male OPG-ove, pisanja poslovnog plana, efikasnog korištenja energenata, zadrugama i udruživanju te poticanju mladih na poduzetništvo u poljoprivredi.

Tags: , , , , ,