AGENCIJA OBJAVILA KONAČNU RANG LISTU ZA OPERACIJU 7.4.1.

Jučer, 22.03.2018. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je konačnu rang listu te je započela s izdavanjem odluka za operaciju 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Ponosni smo što je sa područja LAG-a „Moslavina“ prošlo čak 7 projekata sa ukupnom vrijednosti potpore od 29,4 milijuna kuna. Najbolje rangirani među njima bio je Dječji vrtić „Pčelica“ iz Čazme koji je na visokom 8. mjestu od ukupno više od 500 prijavljenih projekata.

Među 102 projekta kojima su odobrena sredstva sa područja LAG-a „Moslavina“  nalaze se slijedeći:

  • Dječji vrtić „Pčelica“ Čazma (iznos potpore 6.263.974,88 kn)
  • Općina Hercegovac (iznos potpore 1.364.798,75 kn)
  • Općina Dubrava (iznos potpore 3.443.145,15 kn)
  • Općina Kloštar Ivanić (iznos potpore 6.729.570,00 kn)
  • Grad Popovača (iznos potpore 6.703.200,00 kn)
  • Dječji vrtić Ludina (iznos potpore 4.878.336,58 kn)
  • Grad Garešnica (iznos potpore 7.448.000,00 kn

Cijela rang lista: Rang lista 7.4.1. na dan 21. 3.2018.