16729791_368955976808209_724651223_n

5. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA LAG-a MOSLAVINA, ODRŽANA 10.02.2017. GODINE U OPĆINI KRIŽ

U petak, 10. veljače 2017. godine u prostorijama općinske Vijećnice u Križu održana je 5. sjednica Upravnog odbora LAG-a Moslavina. Na istoj su članovi upravnog odbora odobrili izvješće o radu LAG-a za 2016. godinu, te im je dano na uvid i kratko financijsko izvješće za 2016. godinu. Na sjednici Upravnog odbora najavljene su i nove aktivnosti koje LAG u 2017. godini očekuje, među kojima je i raspis javnih poziva za odabrane mjere kroz podmjere iz Programa ruralnog razvoja kao i provođenje dva projekta suradnje. Raspravljalo se i o reviziji članstva, te je istaknuta potreba novog zapošljavanja u LAG-u. Sjednicu su popratili i lokalni mediji, koji izvješćuju:

“Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kroz mjeru LEADER iz PRR, u ovom je obračunskom razdoblju odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS). LAG-ovima je ukupno dodijeljeno 463.096.945,70 kn za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020«.

Na spomenutoj LEADER mjeri, a nakon konačne rang liste, LAG Moslavina prvorangirani je LAG s 85 bodova i kao odabrani LAG od strane APPRRR-a ostvaruje ukupnu potporu u maksimalnom iznosu od 12.625.547,76 kn. Ovakav uspjeh LAG-a Moslavina nije slučajnost već rezultat kontinuiranog rada i ozbiljnog pristupa LEADER programu kojeg u ovom programskom razdoblju treba dobro iskoristiti i time bolje doprinijeti razvoju Moslavine.

Veći dio ostvarene potpore u iznosu od 9.619.469,00 kn, predviđen je za provedbu Podmjere 19.2., a istu će LAG dalje plasirati, putem javnih poziva i potpora, za kvalitetne manje projekte zainteresiranim korisnicima s LAG područja. LAG planira u svakoj jedinici lokalne samouprave, koja je na području LAG-a Moslavina, realizirati bar jedan projekt putem Podmjere 7.4. iz PRR koja se odnosi na „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“. Planirani projekti odnose se na rekonstrukciju domova, kulturnih centara, izgradnju dječjih igrališta i sl. Veći dio sredstava namijenjen za potpore plasirat će se putem javnih poziva za projekte u poljoprivredi, sukladno odabranim mjerama iz Programa ruralnog razvoja, a LAG Moslavina jači je naglasak dao projektima mladih i malih poljoprivrednih gospodarstava te diversifikaciji poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na  turistički sektor. To znači da će LAG raspisivati javne pozive za odabrane mjere iz LRS koje su sukladne slijedećim Podmjerama iz PRR: 6.3.1., 6.4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.4.1. i 8.5.2.

Dio ostvarenih sredstava, u iznosu od 480.000,00 kn, planiran je za provedbu Podmjere 19.3., kroz koju će se financirati 2 projekta suradnje. Projekti suradnje će se provoditi u suradnji s drugim LAG-ovima iz RH, ali i ostalih zemalja EU. Njima će se pokušati obuhvatiti veći dio zainteresiranih korisnika, članova LAG-a, koji će kroz sastanke, studijska putovanja te razmjenu iskustava sami osmisliti projekt i zajedno ga provesti. Projekti suradnje planirani su u sektoru pčelarstva, ali i turističkom sektoru, čiji razvoj na području Moslavine ima velik potencijal.

Iznos od 2,5 milijuna kuna namijenjen je za redovan rad LAG-a do 2022. godine, ali i za daljnje animacijske, promidžbene i edukativne aktivnosti, s kojima će LAG Moslavina u ovoj godini ponovno započeti.”

Provedbom ovog LEADER projekata našim će se poljoprivrednicima, ali i ostalim dionicima ruralnog razvoja, omogućiti povlačenje više EU sredstava koja bi uz brojne mogućnosti provedbe i ostalih projekata trebala doprinijeti boljem razvoju naših ruralnih sredina, otvaranju novih radnih mjesta te zadržavanju mladih ljudi na našim prostorima.