1. Izmjena LAG Natječaja za TO 1.1.1.“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Sukladno članku 29. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. NN 96/2017 (27.9.2017.) i  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika NN 53/2018 (8.6.2018.) LAG Moslavina ide u 1. Izmjenu LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

U tijeku podnošenja prijava na navedeni LAG Natječaj uočena je tehnička pogreška koja se odnosi na:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Na str. br. 17 u Tablici “III. Kriteriji odabira”, kod kriterija broj 5. “Projektom se otvaraju nova radna mjesta”, greškom su zamijenjeni bodovi. Prema tekstu LAG Natječaja ispravno je da 10 bodova ostvaruju nositelji koji putem projekta otvaraju više od jednog radnog mjesta, dok 5 bodova ostvaruju nositelji koji otvaraju jedno radno mjesto.  Sukladno tome navedeni dio Tablice mijenja se i glasi:

Ispravak

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Natječajnu dokumentaciju sa izmjenama možete preuzeti ovdje.